Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

WŁADZE GMINY

Burmistrz
mgr Sławomir Błażewski
tel. +48 71 310 35 19

e-mail:
blazewski@oborniki-slaskie.pl
 
Zastępca Burmistrza
mgr. Karol Kos
tel. +48 71 310 35 19
e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl

 

Skarbnik
mgr Dorota Fiłon

tel. 71 310 35 19
e-mail: filon@oborniki-slaskie.pl
Sekretarz
mgr Izabela Żmuda
tel. 71 310 35 19
e-mail: zmuda@oborniki-slaskie.pl
 
Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów
mgr inż. Andrzej Małkiewicz
tel. 0 71 310 35 19, 601 58 27 91

e-mail:
malkiewicz@oborniki-slaskie.pl
 
Kierownik Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Józef Wnęk
tel. 71 310 35 19 w. 434
e-mail: wnek@oborniki-slaskie.pl
 
Kierownik Wydziału Architektury i Geodezji
mgr inż. arch. Aneta Łochańska-Czerkas
tel. 0 71 310 35 19,  601 58 27 92
e-mail: architektura@oborniki-slaskie.pl

 
Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
mgr Halina Adamczyk
tel. 71 310 35 19 w. 453
adamczyk@oborniki-slaskie.pl
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Izabela Freus
tel.  71 310 35 19

e-mail:
freus@oborniki-slaskie.pl
 
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

mgr Leszek Pawlak
tel. 71 310 35 19 w. 415
pawlak@oborniki-slaskie.pl