18 czerwca 2003

"MOJA WOLNOŚĆ TO JEST SŁOWO, KTÓRE NAPISZĘ ."

z wiersza "Ars poetica" Urszuli Kozioł

Urszula Kozioł, poetka, autorka powieści i dramatów, redaktor "Odry" oraz Feliks Przybylak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, poeta i tłumacz spotkali się z młodzieżą obornickiego Liceum w dniu 13.06.2003r. Poetka opowiadała o swoich fascynacjach literackich i czytała wiersze z tomu "Stany nieoczywistości" (obszerny wybór wierszy Poetki wydany przez PIW w złotej serii "Kolekcja poezji polskiej XX wieku"). Urszula Kozioł w kwietniu tego roku została uhonorowane tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Feliks Przybylak czytał wiersze własne oraz przekłady wierszy austriackiego poety żydowskiego pochodzenia Paula Celana, za które to przekłady otrzymał największe brawa - podkreślił sam Poeta.

RO

1010007_d.jpg (26352 bytes)
Urszula Koziol i Feliks Przybylak na spotkaniu autorskim w Liceum Ogólnokształcącym.

Serwis prasowy nr 82
4 - 18 czerwca 2003