10 czerwca 2003

PRZESZŁOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ

Miesiąc maj obfitował w wiele znaczących dla oborniczan wydarzeń. Zorganizowany przyjazd grupy dawnych mieszkańców Obornik Śląskich z pewnością do nich należał. Tym bardziej że obie strony - oborniczanie dawniejsi i dzisiejsi - starannie przygotowują wspólne spotkanie. W programie zwyczajowo znajduje się oficjalne spotkanie z samorządowymi władzami gminy, spotkanie w OOK, a w międzyczasie gościnni mieszkańcy naszego miasta na gruncie przyjacielsko-towarzyskim przyjmują niemieckie rodziny.

Byli oborniczanie pobyt w Obornikach (w tym roku - 28.05.2003r.) rozpoczynają od modlitwy za swoich zmarłych przed Obeliskiem przy ulicy Kasztanowej, gdzie wcześniej przynosi świeże kwiaty i zapala znicze gimnazjalna młodzież.

Tegoroczne wspólne spotkanie miało charakter wyjątkowy. Prawie w przeddzień referendum akcesyjnego, okraszone stylowym koncertem., spuentowane przez Wernera Kloske - rzecznika porozumienia z gminą Rehau - "nie patrzmy ciągle w przeszłość, myślmy o przyszłości", zakończyło się biesiadą w kawiarni "Sezam".

RO

Koncertowi Polskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Grzegorza Olkiewicza towarzyszyła wystawa fotograficzna "Zabytki kultury gminy Oborniki Śląskie" autorstwa Marka Długosza. Koncert i wystawa zostały sfinansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu Haliny Muszak "Kultura zbliża narody" oraz ze środków obornickiego Banku Spółdzielczego.

 brygitte-kessel_d.jpg (21238 bytes)
Brygitte Kessel (stojąca) wraz z mężem Karlem Hainzem oraz małżeństwem Krystą i Wolfgangiem Polczykami na spotkaniu u burmistrza Pawła Misiorka. W rozmowie uczestniczą autorzy wydawnictwa "Miejsca, które są". Katalog znalazł uznanie w oczach gości. W rozmowie serdeczności przeplatały się z troską o los miejsc popadających w ruinę ("Szarotka", źródło Wolfgang) z konstatacją o zauważalnych pozytywnych zmianach.

sotto-voce_d.jpg (16053 bytes)
".mamy do czynienia z zespołem wyjątkowym. Sotto Voce to jedyna w Polsce orkiestra, w której grają wyłącznie kobiety. Świetne kameralistki, związane z wrocławskim środowiskiem muzycznym. Dyrygencką pałeczkę powierzono Grzegorzowi Olkiewiczowi. Znany wirtuoz fletu, zaliczany do grona najwybitniejszych flecistów polskich znajduje czas na pracę dyrektora artystycznego i dyrygenta Polskiej Orkiestry Salonowej Sotto Voce." (z katalożku orkiestry).
Bis i długo nie milknące brawa wypełnionej sali - mówiły same za siebie.

rycina_d.jpg (12909 bytes)
(Pocztówka z 1907 roku ze zbiorów Elżbiety Czermak-Mecke)

OOK otrzymał komplet kopii przedwojennych pocztówek przedstawiających hotel i restaurację "Bellevue" - obecnie budynek Obornickiego Ośrodka Kultury. Ryciny rozmarzają - a gdyby tak front OOK odzyskał koronkowe drewniane ganki, balustrady i tarasy?

margarite-hanisch_d.jpg (33308 bytes)
Margarite Hanisch otoczona rozbawionym polsko-niemieckim towarzystwem kokietowała pytaniem: "a na ile wyglądam lat?". Margarite w kwietniu br. ukończyła lat 91. Jej przedwojenny dom stał w miejscu, na którym teraz jest usytuowana restauracja "Planeta" Adama Kopyry

wspolne-spiewanie_d.jpg (24809 bytes)
Biesiadne wspólne śpiewy w ogródku kawiarni "Sezam" Andrzeja Baranowicza.

Serwis prasowy nr 82
4 - 18 czerwca 2003