9 czerwca 2003

REFERENDUM 2003 GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

wyniki nieoficjalne, Urząd Miejski, Oborniki Śląskie, 9.06.2003r., godz. 01.15.00

 

 

 

OKW 1
Gimnazjum
Oborniki

OKW 2

SP2

OKW 3

SP3

OKW 4

OOK

OKW 5

SP Osolin

OKW 6

SP Pęgów

OKW 7

SP Uraz

OKW 8

Świetlica

Lubnów

OKW 9

DPS

Rościsławice

OKW 10

"Leśne"

OKW 11

DPS

Oborniki

OGÓLEM

Liczba osób uprawnionych do głosowania

 

2295

1854

1875

1740

1739

1846

1270

709

105

77

75

13585

Liczba osób, którym wydano karty do głosowania

 

1156

1264

1295

1200

874

1009

601

342

68

47

53

7909

frekwencja

 

50,37 %

68,21 %

69 %

68,96 %

50,25 %

54,65 %

47,32 %

48 %

64 %

61 %

70 %

58,21 %

"tak"

 

927

1039

1109

952

691

770

458

257

56

31

41

6331

"nie"

 

225

213

182

240

178

229

136

81

4

15

10

1513

%                      

80,04 % "tak"

Głosowało na:
TAK - 80,04%
NIE - 19,96 %

Serwis prasowy nr 82
4 - 18 czerwca 2003