13 czerwca 2003

ROBOTY PUBLICZNE

Od początku czerwca w gminie pracuje 10 bezrobotnych osób zatrudnionych w ramach uruchomionych robót publicznych. Zasady finansowania reguluje umowa zawarta pomiędzy Biurem Pracy a obornickim Urzędem. Wyposażenie w stosowny sprzęt i nadzór nad robotami sprawuje ZGK Sp. z o.o. Dwie osoby zostały skierowane do przeprowadzenia wtórnej segregacji na składowisku odpadów, dwie wykonują porządkowe prace przedinwestycyjne w ulicy Powstańców Wielkopolskich, a pozostałe osoby odkrzaczają i porządkują drogi gminne i wytyczone szlaki pieszo-rowerowe. Zakres prac, według potrzeb, będzie ustalany na bieżąco.

RO

powstancow-wielkopolskich_d.jpg (30872 bytes)
Przed właściwą inwestycją (zaplanowaną w tegorocznym budżecie budowie chodnika) prace porządkujące - równanie krawężników.

Serwis prasowy nr 82
4 - 18 czerwca 2003