13 czerwca 2003

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich informuje,
że na dzień

24 czerwca 2003r godz. 16 00

została zwołana IX Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich , budynek "B" sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego

Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
 5. Podjęcie uchwał
 1. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu nr 108/6 przy ul. Orkana w Obornikach Śląskich.
 2. W sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów lub akcji spółek handlowych przez Burmistrza Obornik Śląskich.
 3. W sprawie zmiany uchwały nr 0150/VIII/61/03 w Obornikach Śląskich z dnia 26 maja 2003r. dotyczącej nadania kategorii drogi gminnej.
 4. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.
 5. W sprawie Statutu Gminy Oborniki Śląskie.
 1. Informacja Przewodniczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej o sytuacji lokalowej w zakresie potrzeb mieszkańców naszej Gminy.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady.
 3. Interpelacje, zapytania, wnioski.

Szczepan Antoszczyszyn
Przewodniczący Rady Miejskiej

Serwis prasowy nr 82
4 - 18 czerwca 2003