13 czerwca 2003

USZCZKNĄĆ GROSZA

Obornicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował dwudniowe seminarium szkoleniowe na temat: "Rozwój bazy sportowej na Dolnym Śląsku. Jak budować z udziałem środków Totalizatora Sportowego? Na seminarium przyjechali przedstawiciele dolnośląskich samorządów oraz stowarzyszeń kultury fizycznej, którzy zamierzają prowadzić inwestycje sportowe. Seminarium ma zadanie zapoznać ewentualnych inwestorów" - mówi dr Zdzisław Paliga, dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego - z zasadami wykorzystywania środków z dopłat do gier liczbowych z Totalizatora Sportowego, jako dofinansowania inwestycji sportowych. Szczegóły zasad i tajniki formułowania wniosku objaśniali - w teoretycznych wykładach i indywidualnych konsultacjach - Wiesław Roguski z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Małgorzata Styburska i Miłosz Węcławski z Banku Millenium.

Życzę zdobycia umiejętności wypełniania wniosku tak dobrze, jak został wypełniony nasz wniosek (gmina ubiega się i ma przyobiecane półtora miliona złotych na budowę hali sportowej w obornickim gimnazjum) - stwierdził burmistrz Paweł Misiorek w słowie otwierającym seminarium.

RO

tadeusz-banach_d.jpg (20247 bytes)
Tadeusz Banach, dyrektor OSiR-u otwiera szkolenie. Obok, po prawej: Zdzisław Paliga i Wiesław Roguski.

Serwis prasowy nr 82
4 - 18 czerwca 2003