13 czerwca 2003

W MORZU ŻYCZEŃ INWESTYCYJNYCH - PODZIĘKOWANIE

VIII sesja Rady Miejskiej Obornik Śląskich z dnia 26.05.2003r. odbywała się w Szkole Podstawowej w Osolinie. Oprócz bieżących uchwał obrady były poświęcone omówieniu inwestycji drogowych w gminie Oborniki Śląskie. Staraniem Społecznego Stowarzyszenia Wiejskiego "OKOLICE" w sesji uczestniczył Andrzej Jakubowski, dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Wiesław Sadłocha, kierownik dróg powiatowych. W czasie dyskusji radni zgłaszali potrzeby inwestycyjne w zakresie remontów i budowy dróg: gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Dyrektor Jakubowski, po odnotowaniu zgłoszeń udzielał radnym wyjaśnień na temat możliwości realizacji inwestycji. Na zakończenie Lech Nowacki, szef  "OKOLIC" na ręce dyrektora Jakubowskiego złożył pisemne podziękowanie, za życzliwość i owocną współpracę w zakresie poprawy stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu. Podobne podziękowanie Stowarzyszenie złożyło na ręce burmistrza Pawła Misiorka.

RO

andrzej-jakubowski-d.jpg (22977 bytes)
Andrzej Jakubowski - gościnny udział w osolińskiej sesji.

Serwis prasowy nr 82
4 - 18 czerwca 2003