Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

5 maja 2009

            

Szanowni Państwo,

dzisiejszego dnia (10.06.2009) na stronie internetowej PROW została ogłoszona lista
rankingowa Lokalnych Grup Działania
, wybranych przez Urząd Marszałkowski
na terenie województwa dolnośląskiego do realizacji Lokalnych Strategii
Rozwoju.

Z ogromną radością i dumą śpieszę poinformować, że z powodzeniem
przeszliśmy niełatwą i długotrwałą kwalifikację konkursową i zostaliśmy
wybrani do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie gmin
Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała i Zawonia!

Za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu wniosku i uzupełnień do wniosku
pragnę szczególnie podziękować wiceprezes Zarządu SLGDKWT pani Agnieszce
Jędrzejewskiej z Wiszni Małej i skarbnikowi Zarządu SLGDKWT pani Teresie
Czaneckiej z Prusic, a za opiekę nad przebiegiem prac podczas mojej
nieobecności spowodowanej złym stanem zdrowia panu staroście Robertowi
Adachowi.

Teraz czeka nas wszystkich praca nad jak najlepszym wykorzystaniem i
zagospodarowaniem środków unijnych, przekraczających kwotę 9 mln zł.

Serdecznie zapraszam do aktywnej współpracy !

Małgorzata Duszejko-Studenna
prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich


Info ze strony internetowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lista rankingowa lokalnych grup działania (z dnia 09.06.2009)
2009-06-10
Zarząd Województwa Dolnośląskiego dnia 09.06.2009 podjął decyzję o wyborze lokalnych grup działania.
O wybór do LGD wnioskowało 19 dolnośląskich stowarzyszeń, fundacji i grup działania. Każdy z wnioskujących spełnił kryteria wybory i został umieszczony na liście LGD. Są to:
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Ducha Gór"
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kwiat Lnu"
4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Szlakiem Granitu"
5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Starorzecze Odry
6. Fundacja "Kłodzka Wstęga Sudetów" - Lokalna Grupa Działania
7. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
8. Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Święta Katarzyna, Żórawina - Lider A4
9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka”
10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina"
11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gromnik"
12. Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz
13. Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"
14. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich"
15 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"
16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Partnerstwo Izerskie"
17. Lokalna Grupa Działania "Kraina Wzgórz Trzebnickich"
18. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa
19. Lokalna Grupa Działania "QWsi".
Grupy działania (LGD) zostały powołane, by realizować lokalną strategię rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
LGD to podmioty (stowarzyszenia) w skład których wchodzą przedstawiciele władz lokalnych, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy, którzy wprowadzają w życie projekty korzystne z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, najczęściej na obszarze kilku gmin.
Najważniejszym zadaniem LGD, jest opracowanie lokalnej strategii rozwoju (LSR), na podstawie której wdrażane będą projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD wybiera projekty, które przyczynią się do realizacji wspólnie opracowanej strategii rozwoju.
LGD powstały w ramach podejścia Leader. Od roku 1991 kiedy pierwszy raz zastosowano podejście Leader, stało się ono sprawdzoną i znaną metodą pobudzania aktywności lokalnych społeczności oraz ich zaangażowanie w poszukiwanie i wykorzystanie drzemiącego w obszarach wiejskich potencjału.Serwis prasowy nr 153
 Czerwiec 2009