Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

17 czerwca 2009

            

Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego,
nadyma małego - Lew Tołstoj

Najlepsi z najlepszych
Już po raz czternasty Kolegium Dyrektorów Szkół Gminy Oborniki Śląskie przygotowało spotkanie absolwentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w roku szkolnym 2008/2009, z Burmistrzem Obornik Śląskich. Gminne podsumowanie odbyło się 16 czerwca 2009 w sali widowiskowej OOK. Uroczystość prowadziła szefowa Kolegium Barbara Syrico. Nagrody najlepszym Uczniom i ich Rodzicom wręczał Dyrektor danej szkoły w towarzystwie burmistrza Pawła Misiorka. Ponadto Burmistrz przekazał wyróżnionym uczniom stypendia przyznane przez Radę Miejskie, oraz imienne od siebie. Część artystyczną wypełniły recytacje w wykonaniu Weroniki Hanulak z SP Uraz, Kingi Iwaszkiewicz z gimnazjum w Pęgowie oraz gitarowego zespołu młodzieżowego z tejże szkoły..
Dołączamy się do gratulacji, życzeń na dobre wakacje i szczęśliwego powrotu do domu!


Absolwenci obornickich szkół, którzy w w swoich szkołach osiągnęli najlepszy wynik:

Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śląskich: Natalia Konik, Patrycja Cyran, Wiloletta Kazana, Filip Sołowczuk, Ewa Bortnicka, Sylwia Cygan.

Gimnazjum w Pęgowie: Anna Bacańska, Maciej Stelmaszyk

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pęgowie: Maximilian Kobylański, Arkadiusz Langaj

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie: Sebastian Łątka, Mateusz Szymków

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Urazie: Joanna Miękus

Szkoła podstawowa Nr 2 im. ppor. Józefa Krysińskiego w Obornikach Śląskich: Emilia Bursztynowicz, Jakub Krasucki.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich: Klaudia Rejdych, Patrycja Kozłowska, Małgorzata Dudek


Stypendyści Pawła Misiorka: Klaudia Rejdych, Emilia Bursztynowicz, Joanna Grzyb, Justyna Migas, Dominika Dąbrowska, Mximilian Kobylański, Adrian Wolski

Stypendyści Macieja Borowskiego: Arkadiusz Langaj, Anna Bacańska

Stypendyści Rady Miejskiej: Marta Markowicz, Paulina Romańczuk, Kinga Iwaszkiewicz, Wioletta Kazana, Michał Juszyński, Karol Kowalczyk, Małgorzata Dudek, Kacper Żuk.


Dyrektorzy gminnych szkół: Barbara Syrico, Bernadetta Wesołowska, Marta Michalkiewicz, Jolanta Dudczenko, Krystyna Haładaj, Jadwiga Grekulińska, Maria Jaskólska z pucharami dla swoich szkół zdobytymi w rywalizacji sportowej. Puchary wręczał Mirosław Rokosz.

RO

Serwis prasowy nr 153
 Czerwiec 2009