Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

16 czerwca 2009

            

OGŁOSZENIE
Na podstawie § 17 uchwały Nr 150/ XXVI/199/04 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie statutu Sołectwa Pęgów oraz uchwały nr 150/XLII/333/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Pęgów:

1. Zwołuję Zebranie Wiejskie sołectwa Pęgów, w celu wyborów sołtysa sołectwa Pęgów.
2. Zebranie, o którym mowa w punkcie 1, odbędzie się w następującym terminie:
- I termin zebrania: 26 czerwca 2009 r. o godz. 19.00 w sali gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej w Pęgowie.
- II termin zebrania 26 czerwca 2009 r. o godz.19.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pęgowie.

Porządek zebrania obejmować będzie:
1) Otwarcie zebrania przez Burmistrza Obornik Śląskich, stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.
2) Wybór przewodniczącego zebrania wiejskiego.
3) Wybór komisji skrutacyjnej.
4) Przeprowadzenie głosowania.
5) Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów.
6) Zakończenie zebrania.

Paweł Misiorek
Burmistrz Obornik Śląskich
Serwis prasowy nr 153
 Czerwiec 2009