nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

29  czerwca 2010

      
     


Porządek Uroczystości Nadania Sztandaru Szkole im. Jana Brzechwy w Osolinie, 15 czerwca 2010, godz. 10.00

1. Powitanie przez Dyrektora
Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!
Witam serdecznie w tym wyjątkowym i jakże uroczystym dla naszej szkoły dniu – dniu nadania jej sztandaru.
Dziękując za przyjęcie zaproszenia witam: (lista gości)
Szanowni Goście, Rodzice, Nauczyciele! Drodzy Uczniowie!
Chwile takie jak ta, to momenty wyjątkowe, momenty, w których jakby naturalnym odruchem jest spojrzenie wstecz, refleksja nad wcześniejszymi losami tego miejsca, nad drogą, która doprowadziła do punktu, w którym się znajdujemy.
Historia szkoły jest dość długa, bo obejmująca ponad 50- letni okres. Przez te wszystkie lata nasza szkoła niestety nie miała swojego patrona. Dwa lata temu, w 2008 roku, postanowiliśmy nadać Jej imię. Imię Jana Brzechwy – poety bliskiego sercu każdemu dziecku ze względu na Jego twórczość.
Dziś gromadzimy się kolejny raz w obliczu doniosłego wydarzenia, jakim jest nadanie szkole sztandaru.
Sztandar jest od wieków symbolem honoru, jedności, patriotyzmu i ważnym elementem historii i tradycji. Jest znakiem, który łączy tych, którzy wyznają te same wartości, których jednoczy ta sama kultura.

2. Wprowadzenie sztandaru, hymn państwowy.

3. Odczytanie Uchwały w sprawie nadania sztandaru – Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz.


4. Akt poświęcenia sztandaru przez ks. Benona Hojeńskiego.

5. Uroczyste przekazanie sztandaru przez przedstawicieli Rady Rodziców na ręce pani dyrektor.

Dziękuję bardzo. Przyjmuję ten sztandar jako symbol jednoczący społeczność szkolną i w imieniu tej społeczności zobowiązuję się do jego poszanowania.

Poczet sztandarowy rodziców reprezentują : chorąży – pan Jerzy Chodkowski, asysta: pani Katarzyna Kałużna, pani Jolanta Duszak.
Poczet uczniowski reprezentują: chorąży – Artur Leżoń, asysta: Justyna Migas, Patrycja Kowalewska.

6. Prezentowanie sztandaru i słowo Anny Leżoń.
Pierwsza strona naszego sztandaru (awers) przedstawia orła – symbol naszej państwowości na barwach biało-czerwonej flagi narodowej; złotymi literami uwiecznione zostało imię patrona szkoły „Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie”. Druga strona (rewers) kulturowo odwołuje się do zielonej barwy zaczerpniętej z flagi naszej gminy. Na tym tle widnieje logo szkoły – uśmiechnięte słoneczko. Obok w otwartej księdze wyhaftowano motto zaczerpnięte z twórczości patrona „nie lekceważcie fantazji. Bez fantazji nie może powstać naprawdę nic wielkiego”. Te słowa mają świadczyć o naszej odwadze kształtowania umysłów gotowych wybiegać w przyszłość, a jednocześnie pamiętać o tak ważnej dla nas przeszłości, która nas ukształtowała.
Na drzewcu upamiętniono datę nadania sztandaru oraz jego fundatorów:
Rodziców, Uczniów, Harcerzy i Zuchów, Burmistrza Obornik Śląskich Pana Pawła Misiorka, Wiceburmistrza Pana Macieja Borowskiego, Państwo Gregorków, Nauczycieli, Pracowników Szkoły, Państwo Rudzkich, panią Janinę Janeczko, sołectwo Osola, Przyjaciół szkoły i Panią Joannę Słocińską-Głód, która jest autorem projektu sztandaru
7. Uroczyste przekazanie sztandaru uczniom przez panią dyrektor.
Przekazuję Wam sztandar szkoły – symbol patriotyzmu i tradycji.
Noście go z dumą i honorem. Niech ten sztandar prowadzi Was ku lepszej przyszłości.
8. Ślubowanie uczniów na sztandar. Tekst ślubowania
My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Osolinie, przyjmując sztandar, uroczyście przyrzekamy: rozwijać i pielęgnować ducha wyobraźni; zawsze postępować z zasadami dobra, prawdy i nauki; stawiać sobie wysokie wymagania by pogłębić wiedzę i rozwijać własną osobowość; dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz poznawać i szanować jej tradycję; okazywać sobie wzajemnie szacunek, brać w obronę słabszych, dbać o dobro drugiego człowieka; wiedzą i rzetelną pracą służyć Ojczyźnie. Przyrzekamy


9. Zabranie głosu przez gości.


10. Wyprowadzenie sztandaru.

11. Program artystyczny w wykonaniu chóru szkolnego, który wykona dwa utwory do słów Jana Brzechwy, repertuar na dzisiejszą uroczystość został przygotowany przez Panią Ewę Skubisz.


12. Dzieci z koła teatralnego „Samograjki” wystąpią przed państwem w przedstawieniu „Kot w butach” autorstwa Jana Brzechwy, w reżyserii Pani Haliny Cieśli, w opracowaniu muzycznym Pani Ewy Skubisz, scenografię do inscenizacji wykonała Pani Joanna Słocińska-Głód.
13. Podziękowania Pani Dyrektor – dla uczniów i nauczycieli za zaprezentowanie programu artystycznego, rodzicom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości.

14. Podziękowanie za gratulacje, życzenia i zaproszenie gości na poczęstunek.

Maria Jaskółska
Dyrektor SP im. Jana Brzechwy
w Osolinie
    
I filmik od Ryszarda Zakęsia
http://www.youtube.com/watch?v=zsY7FZg0JCQ


http://maly/oborniki/zpr/styczen_2006/spis_tresci.htm

Serwis prasowy nr 165
Czerwiec 2010