13 grudnia 2002

147 ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA SZKOŁY
" Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty
jak pierwsze kochanie (...)
Kraje dzieciństwa - gdzie człowiek po świecie
Biegł jak po łące, znał tylko kwiecie
Małe i piękne (...)

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - "Epilog"

W dniu 26. listopada 2002 roku o godzinie 9.00 rozpoczęły się uroczystości w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pęgowie poświęcone 147 rocznicy śmierci poety - patrona szkoły. W uroczystościach wzięli udział uczniowie, rodzice, kombatanci, przedstawiciele władz oświatowych, burmistrzowie: Paweł Misiorek i Maciej Borowski oraz Szczepan Antoszczyszyn - przewodniczący Rady Miejskiej.

Obchody rozpoczęły się wygłoszeniem "Ody do młodości" przez Barbarę Górowską z kl. Ic i Bartosza Walasa z klasy IIb oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem Wieszcza. Następnie wszyscy udali się do auli, gdzie obejrzeli poetycki spektakl pt. "Tadeusz i Zosia. Historia miłosna w pięciu obrazach scenicznych" przygotowany przez Małgorzatę Dworniczak i Martę Michalkiewicz. W spektaklu zachwycała gra młodych wielbicieli Melpomeny. Fantastyczne stroje zgodne z epoką. Cudowna dekoracja wypełniała scenę i uzupełniała, unoszącego się nad sceną, romantycznego ducha. Widowisko było bardzo sugestywne. Doskonale oddawało polskiego ducha. Przekazywało wartości patriotyczne, wychowawcze ora historyczne. Pokazywało piękno naszej sarmackiej kultury. Jest to wspaniały wkład w dorobek kultury europejskiej. Cieszy fakt, iż uczniowie zajmują się tą tematyką i ja kultywują.

Pragnę wyróżnić następujące osoby, które wzięły udział w spektaklu: Jadwigę Ciechanowicz za rolę Zosi, Patryka Konarskiego za rolę Tadeusza, Krzysztofa Olberta w roli Sędziego, Bartosza Walasa za rolę Wojskiego. Telimenę grała koncertowo Ewelina Lepka. Patryk Przybylski to urodzony ksiądz Robak. Paweł Śliwa dobrze zagrał rolę Podkomorzego, a Karolina Biernacka to urodzona Podkomorzanka. Doskonale spisali się narratorzy w osobach: Magdaleny Liszki, Małgorzaty Olbert i Maksymiliana Koniecznego. Najefektowniej przedstawiała się na scenie Bernadetta Drapała i Magdalena Jordan - warto tym uczennicom poświęcić uwagę. Oprawą muzyczną zajęła się Katarzyna Lasek, której bijemy gromkie brawa. Tak trzymać! Fantastyczną scenografię przygotowała Halina Maślej z pomocą uczennic: Katarzyny Kuczery i Agnieszki Karwowskiej.

Po spektaklu głos zabrali zaproszeni goście wysoko oceniając przeprowadzoną otwartą lekcję patriotyzmu. Szkole wręczono upominki oraz złożono wiążące zobowiązania. Gromkimi brawami podziękowano za wystąpienie byłemu dyrektorowi Piotrowi Antoszczyszynowi. Dary i upominki, tradycyjnie, zostaną umieszczone w izbie pamięci.

Na zakończenie goście zostali poczęstowani staropolskim bigosem. Smakował wyśmienicie - palce lizać. Należy uznać, że duch został nasycony, a ciało wzmocnione.

Spektakl powinien zostać pokazany szerszej publiczności. Warto szkole zakupić stosowne stroje.

DZIĘKUJEMY!

Ryszard Chwaliński

Serwis prasowy nr 76
13 grudnia 2002