13 grudnia 2002

APEL BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

w sprawie ograniczenia sprzedaży artykułów i materiałów pirotechnicznych.

PODMIOTY GOSPODARCZE prowadzące obrót materiałami pirotechnicznymi zobowiązane są do stworzenia warunków zapewniających bezpieczeństwo tego obrotu, a w szczególności:

  • artykuły i materiały pirotechniczne nie mogą być sprzedawane na targowiskach i w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego;
  • artykuły i materiały pirotechniczne powinny być przechowywane w pomieszczeniach uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionych;
  • pomieszczenia, w których znajdują się artykuły i materiały pirotechniczne powinny

być wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy;

  • artykuły i materiały pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom, które ukończyły 18 rok życia.

Burmistrz Obornik Śląskich
Paweł Misiorek

Serwis prasowy nr 76
13 grudnia 2002