13 grudnia 2002

INFORMACJA

dotycząca właścicieli sklepów oraz zakładów gastronomicznych

Zawiadamiam Państwa o obowiązku opłacenia należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na 2003 rok. W związku z tym do dnia 15. stycznia 2003 roku, należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu brutto w 2002 roku, osobno na każdy rodzaj alkoholu.

Oświadczenia te stanowić będą podstawę do naliczania kwoty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych w 2003 roku. Opłaty za korzystanie z zezwoleń będą wnoszone na rachunek Gminy w ratach. Wpłata pierwszej raty obowiązywać będzie do dnia 31.01.2003r.

Danuta Kaniewska
insp. ds. handlu i usług

Serwis prasowy nr 76
13 grudnia 2002