13 grudnia 2002/

"KRYSZTAŁOWA KONICZYNA"
zakwitła dla Aleksandry Sapkowskiej

"Celem nagrody jest uhonorowanie ludzi poświęcających swój czas, swoje umiejętności na rzecz środowiska lokalnego. Chcemy też zwrócić uwagę na znaczenie pracy jaka wykonują ci ludzie i upowszechnić ideę wolontariatu." - z informatora Fundacji.

Aleksandra Sapkowska, pedagog z "Domu nad Stawem" zdobyła II nagrodę w II edycji konkursu im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evansa o laur "Kryształowej koniczyny. Konkurs ogłasza Fundacja Edukacyjna 4H. Urząd Miejski rekomendował kandydaturę A. Sapkowskiej. W piśmie polecającym czytamy: "Aleksandra Sapkowska jest osobą gruntownie wykształconą i przygotowaną zawodowo do pracy na stanowisku pedagoga, ale przyrodzone cechy intelektu i charakteru wymuszają aktywność poza ramy zawodowego zakresu obowiązków. Dlatego idea Fundacji Edukacyjnej 4H, zawarta w hasłach: "uczę się działając" oraz "niech lepsze będzie jeszcze lepsze" trafiła na właściwy grunt intelektualny".

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w domu "Wspólnoty Polskiej" w Warszawie w dniu 15.10.2202r. Prymas Józef Glemp wręczał nagrody zdobywcom trzech miejsc punktowanych oraz trzech wyróżnień wyłonionych spośród 60 zgłoszeń z całej Polski.

Byłam bardzo szczęśliwa - mówi A. Sapkowska - po powrocie do domu czułam się jak panna młoda. Wróciliśmy w nocy, a rano przed wejściem do gabinetu były baloniki, szarfa, gratulacje i transparent: "to nie chłopczyk, nie dziewczynka, tylko ciocia Ola - kryształowa koniczynka". Później, na spotkaniu całego Klubu, przeczytałam swój życiorys. Rozmawialiśmy dlaczego warto poświęcać swój czas, żeby coś zrobić dla innych. Podziękowałam Im za współpracę - bez Nich nie byłoby tej koniczynki. O nagrodę można starać się tylko raz. W przyszłym roku będą startować inne osoby z naszego klubowego wolontariatu.

RO

Fundatorzy nagrody:
Edward Piszek, filantrop, Amerykanin polskiego pochodzenia.
Szczepan Pieniążek, profesor, zasłużony polski pomolog. 27.12.2002r. skończy 89 lat.
Donald Evans, doktor, zasłużony w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy. Zmarł dwa lata temu.

4h_1.jpg (36977 bytes)
Klubowicze Klubu 4H - dzieci i wolontariusze - zaznaczają swoją obecność w bieżących lokalnych wydarzeniach. Wolontariusze: Aleksandra Sapkowska - lider, Maria Burzyńska; nieobecni: Maria Nowek, Grażyna Miazga, Krystyna Zielińska. Klubowicze: Justyna Pasek, Anna Januchta, Marlena Wrona, Joanna Demska, Daniela Potemska, Ewelina Pasek, Sylwia Kazmierczak, Ewelina Zielińska, Marta Markowska, Agnieszka Demska, Marta Kazmierczak, Żaneta Januchta, Paweł Wrona; nieobecni: Aleksandra Potemska, Małgorzata Januchta, Basia Januchta, Bartosz Oleszek, Andrzej Wrona, Paulina Stanisławska, Kasia Potemska.

4h2.jpg (16623 bytes)
Laureatka

4h_3.jpg (15368 bytes)
Kryształowa koniczyna

 

Serwis prasowy nr 76
13 grudnia 2002