13 grudnia 2002

PODZIĘKOWANIE

W imieniu Klubu Seniora i Sybiraków składamy podziękowanie tym osobom, które wzięły udział w uroczystości poświęcenia tablicy pamiątkowej - odsłoniętej w hołdzie księdzu Augustynowi. Dziękujemy też Akcji Katolickiej za włączenie się do tej uroczystości oraz panu Włodzimierzowi Wojewódce za nieodpłatne zamocowanie tablicy na krzyżu. Poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Edward Seremet.

Irena Kwiatkowska za Klub Seniora

Romualda Miziołek za Sybiraków

Serwis prasowy nr 76
13 grudnia 2002