13 grudnia 2002/

PYTANIE DO BURMISTRZA:

Romana Obrocka: Często w potocznych rozmowach komentujących otaczającą rzeczywistość społeczną, czy polityczną pada stwierdzenie: "bo mamy demokrację", co w tych przypadkach zastępuje stwierdzenie: "bo wszystko wolno". To jedna kwestia. Druga - zmiana ordynacji wyborczej i ustawy o samorządzie gminnym spowodowały upolitycznienie gminnych wyborów, wyraźne rozdzielenie władzy uchwałodawczej od wykonawczej i wzmocnienie jej pozycji.

Przed wyborami przez media przetoczyła się dyskusja o możliwości sparaliżowania funkcjonowania samorządu w przypadku rozwinięcia się silnej opozycji w radzie.

Jak zamierza Pan prowadzić instytucję burmistrza, by utrzymywać poparcie dla swojej polityki i by to przekładało się na budowanie autorytetu demokracji?


Paweł Misiorek
: To nie jest tak, że demokracja jest systemem, w którym wszystko wolno. System prawny reguluje postępowanie w życiu publicznym, a czego nie zabrania prawo - jak powiedział pewien mędrzec - zabrania wstyd. Wystarczy przestrzegać prawa i kilku podstawowych zasad. To bardzo proste. Nie zgadzam się z poglądem, że wybory samorządowe zostały upolitycznione, przynajmniej w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Przecież kilku radnych w naszej radzie startowało w wyborach jednoosobowo pod szyldem własnego komitetu wyborczego. Ugrupowanie, z którego ja startowałem zdobyło najwięcej mandatów, ale nie większość. Myślę jednak, że czynnikiem jednoczącym w głosowaniach radnych nie będzie motyw polityczny, ale hierarchia ważności gminnych spraw. Rozmawiałem z radnymi, wielu z nich dzwoniło do mnie bezpośrednio po wyborach deklarując chęć pracy ponad podziałami. W swojej kampanii wyborczej deklarowałem prowadzenie szerokich konsultacji przed podejmowaniem ważnych decyzji. Podtrzymuję to. Decyzje przeze mnie podejmowane będą uwzględniać wolę większości przy poszanowaniu głosu mniejszości.

pawel_misiorek.jpg (18093 bytes)
Burmistrz Obornik Śląskich z powszechnego wyboru - Paweł Misiorek - zaprzysiężony w dniu 18.11.2002r. na I sesji Rady Miejskiej IV kadencji.

 

Serwis prasowy nr 76
13 grudnia 2002