13 grudnia 2002

"TRÓJCE" STUKNĘŁO PIĘĆ LAT

Szkoła Podstawowa nr 3 wpisała się w mapę oświatową naszej gminy przed pięcioma laty. Pierwszego września 1997 roku, po kilkumiesięcznych zmaganiach się ze sztuką budowlaną, otworzyła swoje podwoje dla uczniów z Obornik Śląskich, Wilczyna, Nowosielec i Lubnowa, miejscowości tworzących obwód szkoły. W obornickie środowisko wpasowała się doskonale. Nauczycielom, którzy ja organizowali i tym, którzy obecnie w niej pracują towarzyszą słowa wypowiedziane przez znakomitego pedagoga, prof. Z. Kwiecińskiego: "Szkoła nie może się stać się zorganizowaną stratą czasu i zorganizowaną blokadą rozwoju".

Szkoła "trójka to nie tylko mury, mebelki i pomoce naukowe, ale nade wszystko wspaniali uczniowie, bardzo dobrzy nauczyciele oraz jej dyrektor Krystyna Haładaj. Z wykwalifikowaną i zaangażowaną w pracę dydaktyczno-wychowawczą kadrą można wiele osiągnąć. Nasz "pięciolatek" może pochwalić się sukcesami swoich uczniów, którzy zdobywali laury w konkursach przedmiotowych, artystycznych, ekologicznych oraz w zawodach sportowych. W program dydaktyczny jest wiele szkolnych imprez o charakterze rodzinnym, regionalnym, patriotycznym. Pozwalają one bliżej się poznać, doskonalić umiejętności i zdobywać przyjaciół. Wszyscy ci, którzy zaznaczyli się w historii szkoły otrzymali certyfikaty "Przyjaciela Szkoły" na uroczystości zorganizowanej z okazji jubileuszu w dniu 15.10.2002r. Był to bardzo sympatyczny gest w stronę darczyńców i wspierających działalność placówki.

To bardzo budujące i cenne, że szkoła skupia wokół siebie wspaniałych ludzi i wszystko to, co cenne i dobre przekazuje dzieciom.

Życzymy kolejnych pięciun

Krzysztof Rudzki

sp3.jpg (17305 bytes)
Dyrektor SP3 Krystyna Haładaj prowadzi szkolną uroczystość.

 

Serwis prasowy nr 76
13 grudnia 2002