nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

6 kwietnia 2011

      
    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:

1. Małe Projekty - Termin składania wniosków: 31.03.2011 r. - 29.04.2011 r.
Limit dostępnych środków: 250 000,00 zł

2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Termin składania wniosków: 31.03.2011 r. - 29.04.2011 r.
Limit dostępnych środków: 725 000,00 zł

3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Termin składania wniosków: 31.03.2011 r. - 29.04.2011 r.
Limit dostępnych środków: 725 000,00 zł

Wnioski należy składać osobiście (1 wersja papierowa, zalecana jest także 1 wersja elektroniczna na płycie CD) w biurze Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Solna 6, 55-100 Trzebnica od poniedziałku do piątku w godz.: 09:00-14:00.

Katarzyna Jarczewska
Zarząd LGD


Powrót do strony głównej...
Wejście do archiwum wiadomości...


http://maly/oborniki/zpr/styczen_2006/spis_tresci.htm

Serwis prasowy nr 175
Kwiecień 2011