Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

21 lipca 2009

            

 W dniach 26, 27, 28 czerwca 2009 r. odbyło się szkolenie dla pracowników świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, socjoterapeutycznych

Miejsce szkolenia: Oborniki Śląskie, Biuro Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Parkowa 9


Szkolenie umożliwiło uczestnikom zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie:
• Tworzenia programów i działań profilaktycznych adekwatnych do potrzeb i możliwości lokalnej społeczności; wspierających rozwój dzieci i młodzieży z danego środowiska;
• Organizacji i prowadzenia świetlic środowiskowych;
• Nawiązywania wspierającego kontaktu z uczestnikami zajęć świetlicowych, szczególnie pochodzącymi ze środowisk dysfunkcyjnych;
• Pomocy dzieciom z trudnościami takimi jak zaburzenia zachowania, problemy emocjonalne;
• Wprowadzenia nowych metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą.

Program szkolenia zawierał następujące zagadnienia:
1. Warsztat umiejętności interpersonalnych
2. Zasady organizacji i prowadzenia świetlicy – standardy
3. Zasady pracy w grupie, procesy grupowe, techniki pracy w grupie, jak sobie radzić w sytuacjach trudnych w pracy grupowej
4. Dysfunkcja rodziny, postawy przystosowawcze
5. Jak wspierać wychowanków z rodzin dysfunkcyjnych i w trudnej sytuacji
6. Współczesne zasady profilaktyki uzależnień, zasady tworzenia programów profilaktycznych
7. Elementy pedagogiki zabawy

Uczestnicy w skali 6 stopniowej ocenili jego przydatność dla rozwoju zawodowego na 5,95 a rozwoju osobistego na 5,8. Na bardzo dobrze – jego przydatność w relacjach z dziećmi oraz że oczekiwania co do szkolenia zostały zrealizowanie w dużym stopniu. Wyrazili też chęć uczestniczenia w innych tego typu szkoleniach.
Trener- realizator szkolenia
Alicja GiezekSerwis prasowy nr 154
 Lipiec 2009