17  listopada 2000

ROZBUDOWA GIMNAZJUM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Jak już informowaliśmy wcześniej , wiosną tego roku został opracowany kalendarz prac związany z inwestycją: "ROZBUDOWA GIMNAZJUM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH". Dobiega końca termin przyjęcia ostatecznej wersji projektu, po uwzględnieniu specyfikacji, założeń, uzgodnień projektowych i sugestii Zamawiającego. O słowo komentarza poprosiliśmy burmistrza Jerzego Wiśniewskiego i Ryszarda Zakęsia inspektora ds. gospodarki komunalnej i budownictwa Urzędu Gminy

Romana Obrocka: Czy inwestycja: Rozbudowa gimnazjum w Obornikach Śląskich jest sztandarową tej kadencji samorządu?

Jerzy Wiśniewski: Tak. Wszyscy wiemy, że przedsięwzięcie jest ogromnym zadaniem rozłożonym na kilka lat i pochłonie mnóstwo pieniędzy. Chcę przez to powiedzieć, że zadanie ma dłuższą perspektywę niż perspektywa jednej kadencji, ale my, jako gospodarze gminy, musimy myśleć dalekosiężnie i podejmować trudne zadania dla wspólnego przyszłego dobra. Ponadto reforma oświaty, wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, obliguje nas do urzeczywistniania jej zapisów. O ile standard pracy i nauczania w szkołach podstawowych w naszej gminie jest na dobrym poziomie, - chociaż w planach są remonty, o tyle siedziba gimnazjum to problem do rozwiązania od początku do końca.

R.O.: Jak Pan wspomniał inwestycja pochłonie mnóstwo pieniędzy. Czy budżet gminy jest w stanie udźwignąć ten ciężar?

J.W.: Nie. Według bardzo ogólnych szacunków koszt inwestycji waha się pomiędzy 6,5 mln, a 8,5 mln złotych. Przy czym zakładamy, że w kompleksie gimnazjum będzie również wzorcowa hala sportowa. Oczywiście będziemy musieli zaciągnąć kredyt bankowy, co już powinno się stać w roku 2001. Wystąpimy również do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie oraz do Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu o refundację.

O szczegółach rozmawiamy z Ryszardem Zakęsiem.

R.O.: Jaki jest ostateczny termin ukończenia prac projektowych?

R.Z.: Prace projektowe dobiegają końca. Zmienić się mogą jakieś drobne szczegóły. Wiążącym terminem dla projektantów i dla nas - rozliczenia się z autorami - jest dzień 31 grudnia 2000 roku.

R.O. Rozbudowa gimnazjum planowana jest na bazie budynków byłej szkoły podstawowej numer 1. Pomysł połączenia obydwu budynków w jedną całość urodził się już dość dawno, przedtem, na potrzeby właśnie SP1. Co takiego kuszącego jest w tym pomyśle, że koncepcja zakładające to rozwiązanie zwyciężyła w przetargu na opracowanie projektu?

R.Z. Były oczywiście inne koncepcje, proponujące np. osobną salę gimnastyczną kosztem istniejącego boiska. Zwarta bryła jest ekonomiczniejsza i funkcjonalniejsza, choćby komunikacyjnie. Moja opinia pokrywała się z opinią innych członków komisji przetargowej, z tym że nie był to jedyny argument.

R.O.: Oba istniejące budynki są starą architekturą. Znane są przypadki dopinania do starej architektury, co w odbiorze wizualnym odbierane jest jako gwałt na harmonii. Czy jest Pan pewien, że całość powstała z połączenia "nowego" ze "starym" będzie na tyle harmonijna i nie będzie wywoływać negatywnych wrażeń?

R.Z.: Tę ocenę będzie wystawiał konserwator zabytków, z którym projekt powinien być uzgodniony. My w komisji preferowaliśmy rozwiązania proste, nie udziwnione, właśnie żeby nie popsuć i nie zakłócić dramatycznie istniejącego stanu rzeczy. Prostota, funkcjonalność i harmonia, tym kierowaliśmy się w ocenach koncepcji rozbudowy.

R.O.: Proszę powiedzieć o rozplanowaniu poszczególnych funkcji przyszłego gimnazjum.

R.Z.: Otóż tak. W powstałej budowli będzie kilka poziomów: przyziemie ( na poziomie obecnych piwnic ), parter, piętro i zagospodarowane poddasze. Przyziemie - na poziomie wejścia do gimnazjum - pełni funkcję szatni i przebieralni, również przed wejściem na sale sportowe. Przez cały dzień dydaktyczny młodzież nie będzie musiała wychodzić poza obręb budynku, żeby przejść na kolejne zajęcia, chyba że latem na zajęcia na boisku. Na pozostałych poziomach są rozmieszczone gabinety dydaktyczne i sale inne w wielkości i ilości określonej przez dyrektor gimnazjum Izabelę Bryl. Komfortowymi rozwiązaniami są czytelnia i biblioteka zaplanowane na poziomie parteru obecnego budynku, zaznaczonego na planie literą "B". Tu projektanci pozwolili sobie na ekstrawagancję w postaci półkolistej, przeszklonej ściany, co w wypadku czytelni ma chyba uzasadnienie. Na lewo od wejścia, na poziomie parteru, przez dwa poziomy wzwyż znajdzie się sala audiowizualna z pomieszczeniem dla kinooperatora na poziomie poddasza. Aula na uroczyste akademie spotkania, czy wręcz koncerty. Podobną funkcję latem będzie mogło pełnić atrium, na planie oznaczone literą "G". W obecnej sali gimnastycznej zostanie urządzona siłownia.

Oczywiście chlubą tej szkoły, jeżeli wszystko pójdzie założonym planem, będzie hala sportowa. Pełnogabarytowa, budowana w oparciu o najnowsze przepisy, które obowiązują przy rozgrywaniu wszystkich dyscyplin sportowych, łącznie z boiskiem dla piłki ręcznej.

R.O.: Jak będzie wyglądało przygotowanie do inwestycji? Przecież w obecnych, istniejących budynkach muszą odbywać się normalne zajęcia szkolne.

R.Z.: Przed przystąpieniem do prac właściwych należy zmienić obecny układ komunikacyjny na terenie szkoły oraz wydzielić geodezyjnie, z kompleksu szkolnego, teren z istniejącym budynkiem mieszkalnym, na planie zaznaczonym literą "C", żeby w trakcie prowadzenia inwestycji wzajemnie sobie nie przeszkadzać. A i na przyszłość jest czytelniejsza sytuacja. Ponadto, udrożnienie dodatkowego wejście na teren szkoły od ulicy Matejki dla dowożenia materiałów. Konieczne też będzie uruchomienie wejścia do szkoły od ulicy Kownackiego, które kiedyś było wejściem głównym.

R.O.: Kiedy rozpocznie się inwestycja i jak długo będzie trwała?

R.Z.: Według harmonogramu, przyjętego wiosną tego roku, na wiosnę roku przyszłego powinien zostać rozstrzygnięty przetarg na wykonawstwo. Praktycznie w wakacje roku 2001 prace powinny ruszyć pełną parą. Zakładamy trzyletni okres budowy oraz etapowanie inwestycji. Etapowanie będzie uzależnione od funduszy i wyniknie z projektu określającego, w jaki sposób można podzielić obiekt na przerwy technologiczne. Wykonawcy będą mieli pełną świadomość, że prace budowlane nie mogą zakłócać trwającej nauki oraz oczywistym jest, że w czasie wakacji będzie musiało następować niesamowite wzmożenie prac.

 

gimnaz1n.jpg (35135 bytes)

PLAN ROZBUDOWY GIMNAZJUM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH NA BAZIE ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1.

LEGENDA

A, B - istniejące budynki szkolne
C - istniejący budynek mieszkalny /dom nauczyciela
D - projektowana rozbudowa gimnazjum
E - projektowana rozbudowa wielofunkcyjnej hali sportowej
F - projektowany plac przedwejściowy
G - wewnętrzny dziedziniec
H - placyk gospodarczy z osłoną śmietnikową na pojemniki A` 1000l
J - osłona śmietnikowagimnaz2n.jpg (30800 bytes)
Projektowane wejście główne

gimnaz3n.jpg (31070 bytes)
Projektowane wejście główne

Serwis prasowy nr 36
24 listopada 2000

Serwis prasowy nr 35
17  listopada 2000

Serwis prasowy nr 34
10  listopada 2000