24 listopada 2000

ROZWINIĘCIE TURYSTYCZNEGO SZLAKU WODNEGO BERLIN - EISENHUTTENSTADT - WROCŁAW.

23 listopada w Ścinawie odbyły się Warsztaty Samorządowe zorganizowane przez marszałka Województwa Dolnośląskiego Andrzeja Kosióra. Na spotkanie zaproszono wójtów, burmistrzów i starostów gmin i powiatów płożonych w dorzeczu Odry.

Tematem przewodnim spotkania było: ROZWINIĘCIE TURYSTYCZNEGO SZLAKU WODNEGO BERLIN ? EISENHUTTENSTADT ? WROCŁAW W OPARCIU O UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI GMIN NADODRZAŃSKICH. Gminę Oborniki Śląskie reprezentował zastępca burmistrza Adam Stocki. W spotkaniu uczestniczyła grupa ekspertów z Niemiec, która opracowywała projekty zagospodarowania dorzecza Odry na zlecenie władz Brandenburgii.

W trakcie spotkania wójtowie, burmistrzowie i starostowie przedstawiali problemy i projekty gmin w zakresie zagospodarowania dorzecza Odry. Wrocławskie Biuro Urbanistyczne przedstawiło plany dotyczące perspektyw rozwoju obszarów doliny Odry. W planach tych, położona w naszej gminie, miejscowość Uraz może być zagospodarowana rekreacyjnie. Koncepcja przewiduje możliwość budowy małego portu o charakterze turystycznym, przystani kajakowej itp.

Na spotkaniu przyjęto DEKLARACJĘ WSPÓŁPRACY GMIN NADODRZAŃSKICH. Gmina Oborniki Śląskie, wstępnie, zgłosiła akces do współpracy.

Serwis prasowy nr 36
24 listopada 2000

Serwis prasowy nr 35
17  listopada 2000

Serwis prasowy nr 34
10  listopada 2000