24 listopada 2000

ZESPÓŁ DS. POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE

Uchwałą Zarządu Gminy z czerwca bieżącego roku został powołany Zespół ds. poprawy bezpieczeństwa drogowego w gminie Oborniki Śląskie. W skład Zespołu weszli:

  • Adam Stocki - zastępca burmistrza
  • Ryszard Cymerman - przedstawiciel Zarządu Gminy
  • Andrzej Stadnicki - przedstawiciel Rady Powiatu
  • Zdzisław Murczkiewicz - komendant Policji w Trzebnicy
  • Piotr Maj - komendant Policji w Obornikach Śląskich
  • Anna Wolikowska - sekretarz gminy
  • Marek Ciechanowicz - inspektor ds. dróg

W wyniku prac Zespołu powstanie dokument składający się z dwóch części: mapy drogowej gminy z zaznaczeniem miejsc niebezpiecznych oraz pisemnego raportu - Strategii działania na lata 2001 -2003, w której będą zawarte wytyczne dotyczące likwidacji zagrożeń. Źródłami informacji są statystyki policyjne oraz spostrzeżenia zebrane przez Marka Ciechanowicza i Jerzego Abryckiego od mieszkańców gminy.

Na koordynatora prac Zarząd Gminy wyznaczył Adama Stockiego.

Opracowany dokument zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej oraz trafi do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo drogowe.

Na spotkaniu w dniu 22 listopada Zespół zapoznał się z zebranym, częściowym, materiałem. Jerzy Abrycki zobowiązał się uzupełnić mapę zagrożeń, o dodatkowe informacje z sondaży, do 10 grudnia. Zespół pracujący nad diagnozą stanu bezpieczeństwa zebrany materiał - statystyka wypadków, kolizji, zdarzeń drogowych - przedstawi Zespołowi do dnia 10 grudnia w formie pisemnego raportu. Zespół postanowił także włączyć do swoich działań inne instytucje i organizacje w celu pozyskania funduszy na likwidację zagrożeń drogowych. Andrzej Stadnicki zobowiązał się do prowadzenia stosownych rozmów.

Dodatkowo postanowiono sporządzić wykaz urządzeń technicznych potrzebnych do realizacji programu.

Następne, robocze, spotkanie odbędzie się w drugiej połowie grudnia.

 

Serwis prasowy nr 36
24 listopada 2000

Serwis prasowy nr 35
17  listopada 2000

Serwis prasowy nr 34
10  listopada 2000