Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

5 listopad 2007
 

Liturgia Polskich Ormian
w opracowaniu
Stanisława Śmiełowskiego


Wykonawcy:
Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium”
Dyrygent Alan Urbanek
Solista Bogdan Makal

25 listopada 2007, godz. 18
Kościół pw. Św. Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego
ul. Trzebnicka 35, 55-120 Oborniki Śląskie

Patronat honorowy:
Ashot Galoyan Ambasador Republiki Armenii
Maciej Bohosiewicz Przedstawiciel Mniejszości Ormiańskiej w Polsce
Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Paweł Misiorek Burmistrz Obornik Śląskich

Patronat medialny:
Polskie Radio Wrocław
TVP3 Wrocław
  

Romana Obrocka
My, oborniczanie, jesteśmy przybyszami.
Świat naszych rodziców i dziadków rozsypał się.
W poszukiwaniu nowego ładu trafili w to miejsce…


Podsumowanie
Zebrać, zanotować, utrwalić…
Od 2000 roku Gmina Oborniki Śląskie prowadzi wieloletni projekt wydawniczy, który jest próbą opisania „kawałka rzeczywistości”, jaką są Oborniki Śląskie. W oparciu o dokumenty archiwalne i współczesne, zapisy pamiętnikarskie, relacje żyjących świadków wydarzeń oraz dostępne publikacje powstaje swoisty portret oborniczanina słowem drukowany. Jeżeli myślimy w kategorii „miejsce”, wówczas odwołujemy się do historii niemieckiej. Jeżeli – w kategorii „ludzie”, wówczas odsłania się całe historyczne bogactwo Rzeczypospolitej, w granicach której egzystowały różne narodowości. W opowieściach i pieśniach oborniczan ożywają dzieje i zwyczaje różnych regionów przedwojennej Polski. Język polski jest dominującym językiem przekazu, ale nie jedynym.
Zebrać, zanotować, utrwalić – dewiza, która nam przyświeca i wciąż mobilizuje do pracy.
W Obornikach Śląskich, między innymi, osiedliła się spora grupa osób pochodząca z kresowego miasteczka Kuty nad Czeremoszem. Wiele z nich legitymowało się ormiańskimi korzeniami. W niniejszej publikacji o sytuacji Ormian w Polsce, od najdawniejszych czasów, pisze Zbigniew Kościów w Szkicu o Ormianach z Lehastanu. Omawia również tytułowy utwór muzyczny i jego związki z Obornikami Śląskimi.
„Utwór Liturgia polskich Ormian w opracowaniu Stanisława Śmiełowskiego powstał w 1980 roku. Jest on próbą rekonstrukcji mszy ormiańskiej odprawianej niegdyś w Kutach w okresie Bożego Narodzenia. Jako materiał wyjściowy posłużyły kompozytorowi zapisy nutowe i nagrania muzyki Ormian polskich dokonane m.in. w Obornikach Śląskich 13 lutego 1968 roku. Nagrywającym w tym mieście był muzykolog Wacław Panek, a wykonawcą Mikołaj Mojzesowicz, który nie tylko odśpiewał szereg pieśni, ale także dostarczył cenne informacje dotyczące obrzędów ormiańskich kultywowanych w Kutach i ofiarował rękopiśmienną kantyczkę zawierającą teksty nagranych śpiewów (obecnie znajdującą się w muzeum zabrzańskim). Zużytkował też kompozytor jedną melodię udostępnioną przez Juliana Bidzińskiego – byłego organistę i dyrygenta chóru katedry ormiańskiej we Lwowie, działającego po wojnie we Wrocławiu. […] Ogólny zarys Liturgii, jako utworu cyklicznego, oparty został na wzorze rzymskiej mszy potrydenckiej z paraliturgicznym dublowaniem w śpiewie, przyjętym przez Ormian polskich po roku 1691. Partie solowe (odpowiadające śpiewom celebransa i diakona) zbliżone są do chorału gregoriańskiego, a teksty – utrzymane w klasycznym języku armeńskim (grabarze). Odpowiedzi chóru melodycznie i tekstowo wiążą się z partiami solisty. Pozostałe partie chóralne to opracowania kolęd ormiańskich z Kut (których melodie zawierają elementy muzyki ormiańskiej, polskiej, ukraińskiej i częściowo rumuńskiej, a teksty są ułożone w dialekcie kuckim, należącym do języka zachodnioormiańskiego) i dwóch utworów liturgicznych (Surp Astwadz – Święty Boże i Hajr mer – Ojcze nasz) z tekstami staroormiańskimi, a melodiami kuckimi.
Układ ogniw Liturgii odpowiada porządkowi mszy odprawianej przed rokiem 1946 w całej archidiecezji lwowskiej ormiańskiej, a po wojnie – w Gliwicach i Krakowie (do roku 1973) oraz w Gdańsku (do roku 1992).”
Kompozytor Stanisław Śmiełowski wyraził zgodę na wykonanie i rejestrację utworu. Wykonania Liturgii podjął się Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium”, dyrygent Alan Urbanek, a partii solowej – Bogdan Makal, bas baryton. Postaci

Kompozytora i Wykonawców oraz Ich drogi artystyczne przybliżają nam Barbara Mażak i Bożena Muszkalska. Odnotujmy kilka fragmentów.
„Stanisław Śmiełowski urodził się 19 czerwca 1930 roku w Szczygłowicach koło Gliwic. W latach 1949–1955 studiował kompozycję i teorię w leningradzkim konserwatorium. Od wczesnej młodości żywo interesował się folklorem […]. W 1956 roku osiadł na stałe w Opolu, gdzie prowadzi ożywioną działalność kompozytorską, dziennikarską i pedagogiczną. […] Śmiełowski wiele uwagi poświęcił łużyckiej i ormiańskiej muzyce ludowej. […] W opracowaniach muzyki ormiańskiej dominują tendencje archaizujące, podkreślające orientalny koloryt tych kompozycji.”
„Chór działa od 1983 roku. Tworzą go głównie studenci Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych wrocławskich uczelni. Założycielem i pierwszym dyrygentem był Mieczysław Matuszczak, a od 1993 roku jego kierownikiem artystycznym jest Alan Urbanek. Studiował on w Akademii Muzycznej we Wrocławiu dyrygenturę symfoniczną w klasie prof. M. Pijarowskiego oraz dyrygenturę chóralną w klasie prof. H. Bobrowicz. […] W dorobku dyrygenckim Artysty znajduje się ponad 450 koncertów oratoryjnych, symfonicznych, kameralnych i chóralnych a’cappella. […] Bogdan Makal studiował śpiew solowy w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Wrocławiu pod kierunkiem prof. K. Myrlaka. Solista ma w swoim repertuarze partie barytonowe i basowe z ponad 100 dzieł oratoryjno-kantatowych.”

Podsumowanie zakończmy fragmentem ze wspomnienia Krzysztofa Mojzesowicza o dziadku Miku, którego cząstka jest w dziele Stanisława Śmiełowskiego. „Pamiętam swojego Dziadka Mikołaja obstawionego książkami. Siedzi przy biurku i dziwnie trzyma pióro w dłoni dawno temu poranionej. Pisze i przekłada listy. Tłumaczy książki. Dużo czyta. Chętnie opowiada o ormiańskim domu swoich Rodziców. Jak przez gęstą zasłonę słyszę Jego głos nie rozróżniając słów. W odzyskaniu wiedzy pomaga zgromadzony przez Dziadka księgozbiór. Sięgnijmy po Posłańca św. Grzegorza z 1928 roku, w którym kuzyn Mika, też Mikołaj Mojzesowicz (3.04.1896 – 21.04.1944) opisuje świętowanie Bożego Narodzenia…”
Projekt został zrealizowany ze środków budżetu Gminy Oborniki Śląskie przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=351
http://www.dziedzictwo.ormianie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=95
http://www.dompokoju.org/?p=119
http://www.gazetapolska.pl/?module=content&lead_id=3005 
nr 50, 12 grudnia 2007, s. 32
Felieton Rózga i łakocie autorstwa ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Danuta Nowicka, Nie tylko dla Ormian w: Nowa Trybuna Opolska, nr 281, 1-2 grudnia 2007.

TS-M, Ksiązki nie tylko pod choinkę, Ormiańskie Boże Narodzenie w: Opolski Gość Niedzielny, nr 51, 23 grudnia 2007.

Etniczne Klimaty – Tam gdzie osiedli Ormianie

OBEJRZYJ FILMIK video_internet_liturgia.wmv
 

Serwis prasowy nr 135
5 - 30 listopad 2007