Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

30 listopad 2007
 

Nowa inicjatywa
Utrzymujące się w Polsce wysokie bezrobocie oraz towarzyszące temu zjawisku problemy społeczne wymagają ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających na tworzenie nowych miejsc pracy oraz ograniczenie negatywnych skutków społecznych wynikających z braku zatrudnienie. Zjawisku temu towarzyszy brak umiejętności i chęci do pozyskiwania nowych kwalifikacji, brak wiary w możliwość zmiany własnej sytuacji, rezygnacja i negatywne skutki społeczne.
Z pomocą w rozwiązywaniu powyższych problemów przyszła Inicjatywa Wspólnotowa E Qual, stanowiąca część strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. W ramach współpracy z Fundacją „Merkury” i Stowarzyszeniem „Św. Jadwigi” Burmistrz Obornik Śląskich 23 listopada zorganizował spotkanie, które daje podwaliny do tworzenia na terenie Gminy spółdzielni socjalnych, jako nowego narzędzia rozwiązywania problemów bezrobocia.

Małgorzata Matusiak
Sekretarz Gminy
 

Serwis prasowy nr 135
5 - 30 listopad 2007