26 lutego 2003

Z DOBROCI SERCA

AKCJA KATOLICKA w Obornikach Śląskich
Przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 11
55-120 Oborniki Śląskie
tel. +48 71 310 13 50, 310 21 68

prezes: Czesława Wróbel
Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich
Nr konta 95830009-27006-1-004-001599-001

Obrady V sesji Rady Miejskiej w dniu 17.02.2003 roku rozpoczęła uroczystość uhonorowania osób zajmujących się działalnością charytatywną - skierowaną szczególnie do dzieci i rodzin. W gminie Oborniki Śląskie ten rodzaj pomocy społecznie świadczy Akcja Katolicka. Dyplomy i odznaki PRZYJACIELA DZIECKA przyznało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Uroczystość prowadził Stanisław Brański, prezes obornickiego TPD.

Dyplom PRZYJACIELA DZIECKA otrzymały:

 • Irena Burliga
 • Janina Brojanowska
 • Teresa Garbacz
 • Czesława Hołub
 • Stefania Iwanicka
 • Elżbieta Koszykowska
 • Stefania Kucznier
 • Teresa Łabata-Rejek
 • Krystyna Michaliszyn
 • Józefa Michalopulos
 • Janina Myślicka
 • Maria Roskoszyńska
 • Krystyna Skuza
 • Stanisława Studenta
 • Barbara Woś
 • Zofia Zdania

 

dekorowanie_odznaka_d.jpg (22936 bytes)
Dyplom PRZYJACIELA DZIECKA i gratulacje przyjmuje Józefa Michalopulos.

uhonorowane_panie_d.jpg (18829 bytes)
Uhonorowane Panie z Akcji Katolickiej

Odznakę PRZYJACIELA DZIECKA otrzymali:
Czesława Wróbel - podziękowanie oraz odznakę PRZYJACIELA DZIECKA
Henryk Sielicki - list gratulacyjny oraz odznakę PRZYJACIELA DZIECKA
Paweł Misiorek - podziękowanie, odznakę otrzymał już wiele lat temu

czeslawa_wrobel_d.jpg (14220 bytes)
Akcja Katolicka pracuje w Obornikach już 8 rok. Pomysł jej powołania w naszym mieście powstał po usłyszeniu apelu Papieża o konieczności reaktywowania Akcji Katolickiej. Po uzyskaniu aprobaty księdza proboszcza Tadeusza Skwarczka w dniu 15 sierpnia przystąpiono do werbowania członków. Pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej odbyło się 25 września 1995 roku - uczestniczyło w nim 21 osób. Dziś AK liczy 41 członków. W diecezji wrocławskiej jesteśmy drugą grupą - mówiła Czesława Wróbel, inicjatorka i prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. W trakcie swojego krótkiego wystąpienia Pani Prezes opowiadała o prowadzonej działalności - jednym z głównych zadań AK jest działalność charytatywna. Aby zdobyć środki na pomoc dla potrzebujących, organizowano zabawy charytatywne, festyny, szukano sponsorów i innych możliwości, jak sprzedaż świec Caritas, flag kościelnych i narodowych, itp. Dziękowała sponsorom i wszystkim wspierającym. Zaznaczyła, że coraz trudniej jest pozyskiwać środki. Dziękując za uznanie społecznej pracy wypływającej z dobroci serca wyraziła nadzieję, że echo tej dobroci poniesie się na całe Oborniki i będzie nam się lepiej pracowało. Otwórzmy wszyscy serca na potrzeby innych - zaapelowała na koniec wystąpienia.

radni_i_wszyscy_d.jpg (15589 bytes)
Radni i wszyscy obecni otrzymali wizytówki Akcji Katolickiej z wydrukowanym numerem konta bankowego, na które można wpłacać datki.

"Ponieważ jednym z głównych zadań, jakie wytyczyła sobie nasza grupa jest działalność charytatywna, aby zdobyć środki na ten cel w okresie sprawozdawczym zorganizowano dwie zabawy charytatywne w karnawale, 2 festyny w święto maryjne i narodowe 3 Maja. Ponadto poszukano sponsorów, którzy również wspierają naszą działalność zarówno finansowo jak i rzeczowo. W ramach działalności charytatywnej od 25.09.1995 do 31.12.2002 opłaciliśmy pełne obiady w szkołach dla 286 dzieci oraz bułkę i mleko dla 51 dzieci. Sfinansowaliśmy wycieczki krajoznawcze i pielgrzymki dla 144 dzieci, zakupiliśmy ubranie dla 1 chłopca. W okresie świątecznym organizujemy paczki mikołajkowe. Udało nam się skompletować 1.720 paczek o łącznej wartości 12.575,- złotych. Udzieliliśmy 31 zapomóg o łącznej kwocie 4.926,- złotych oraz 144 dopłaty do wycieczek dzieci na kwotę 2.434,- złote.

W każdym roku wiosną i jesienią przeprowadzamy zbiórkę, odzieży, obuwia i innych rzeczy, które później rozdzielamy dla potrzebujących. W ten sposób obdzieliliśmy 609 rodzin i 32 dzieci, a 25 rodzin otrzymało jakieś meble, czy sprzęt AGD.

Ponadto za pośrednictwem księży redemptorystów z Krakowa wysłano pełny samochód ciężarowy, prawie nowej, odzieży i stroi komunijnych dla dziewczynek i chłopców do Kazachstanu oraz pełny samochód odzieży do schroniska brata Alberta w Szczodrem.

Członkowie Akcji Katolickiej biorą aktywny udział w zbiórkach pieniężnych przed kościołami: na ogrzewanie kościoła, na radio Rodzina, dla Polaków na Wschodzie, na powodzian itp."

/ fragment ze sprawozdania z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej sporządzonego przez Czesławę Wróbel. Na bieżąco sprawozdania ukazywały się w gazetce "Nasza Parafia"/

RO

Serwis prasowy nr 78
26 lutego 2003