20 maja 2003

MIĘDZYNARODOWY WOLONTARIAT W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROGRAMU "MŁODZIEŻ"

W dniach 14-23 marca 2003r. Stowarzyszenie "Semper Avanti" po raz trzeci realizowało swój projekt w Obornikach Śląskich. Sfera prywatności była tematem projektu bieżącego. Do Obornik przyjechała młodzież z Hiszpanii, Słowenii, Bułgarii i Łotwy. Współpracowała z nimi młodzież z obornickiego Liceum, grupa umownie zwana "bębniarzami" oraz zaproszona przez nich grupa młodzieży z Oleśnicy. Całością koordynowały wrocławskie wolontariuszki z Semper Avanti - Joanna Podgórska i Alina Przybyła.

Dziesięciodniowe warsztaty w OOK zakończyły się widowiskiem, któremu Remigiusz Chudaś prowadzący warsztaty teatralne nadał tytuł "Chaos". Spektakl, przy muzyce bębnów, składał się z luźno po sobie następujących cząstek - ikon kultury. Był: taniec egipski, film-protest antywojenny, rozterki młodej damy przed lustrem, pieśń balkonowa, rozwalona dyskoteka, scena z religijnej obrzędowości hiszpańskiej., a na zewnątrz OOK - taniec z ogniem.

W międzyczasie Jure Plesec ze Słoweni na bieżąco dokumentował inscenizowane obyczajowe scenki.

bartek_d.jpg (30554 bytes)
Bartek z Polski i Nina z Bułgarii. Czy pocałunek w rękę stanie się europejskim zwyczajem?

jola_d.jpg (27622 bytes)
Jola z Polski i German z Hiszpanii. Czy podglądactwo może zastąpić właściwą relację?

 plamena_d.jpg (30262 bytes)
Plamena z Bułgarii i Edwardo z Hiszpanii. Czy każdy temat jest do omówienia przez telefon komórkowy?

 nina_d.jpg (28067 bytes)
Nina z Bułgarii i Gerii z Bułgarii. Czy wypada plotkować?

 

niemy_protest_d.jpg (20048 bytes)
Niemy protest.

Stowarzyszenie Semper Avanti
Plac św. Macieja 5, 50-244 Wrocław
tel./fax 79 28679, 0 604 57 94 21
e-mail: Semper.Avanti@interia.pl
www.avanti.org.pl

Europejskie organizacje

Bułgarzy przyjechali z Sofii. Związani ze studencką organizacją komputerowo-kulturalną SCAS. Adresatem pracy wolontariuszy jest bułgarska młodzież, która chce wyemigrować z kraju, bo nie widzi przyszłości dla siebie w Bułgarii. Cel pracy organizacji - promocja możliwości pracy i rozwoju we własnym kraju.

Grupa ze Słowenii związana jest z KUD FRANCE PRESEREM w Lublanie, tamtejszego centrum kultury i sztuki z teatrem lalkowym - łącznie z pracownią lalek. Centrum trzy lata temu rozpoczęło międzynarodową współpracę w ramach unijnego programu "MŁODZIEŻ". Według opinii uczestników warsztatów grupa Migoel Lublany była najlepiej przygotowana do uczestnictwa w zajęciach teatralnych. Migoel przygotowaniu finałowego spektaklu mieli swój znaczący udział.

Hiszpańska grupa przyjechała z Lorki, gdzie współpracują z YOUTH ASSOCIATION OF CAZACCA (Y.A.C.) - multikulturalnym centrum dla młodzieży. Pracują z młodymi imigrantami, organizują kursy językowe, przedmiotowe, organizują pomoc prawną - jednym słowem pomagają w asymilacji. W wolnym czasie - wystawy, warsztaty.

Łotwę reprezentowała młodzież z uczelnianego biura organizującego międzynarodowe wymiany studentów i nauczycieli.

Na sfinansowanie projektu Semper Avanti pozyskało środki z funduszy unijnych. Z budżetu gminy zostały pokryte koszty zakwaterowania uczestników. W dniu 17.05.2003r. odbędzie się spotkanie z udziałem uczestników projektu z Obornik Śląskich z autorami projektu z Semper Avanti podsumowujące jego przebieg oraz rozważenie możliwości utworzenia w Obornikach Śl. biura Semper Avanti.

Romana Obrocka

Serwis prasowy nr 81
20 maja 2003