20 maja 2003

CO W OGRODACH?

Mowa o ogrodach pod nazwą "Szarotka" przy ul. Prusickiej - ogród nr 1 i Wrocławskiej - ogród nr 2. Tereny te są własnością Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców. Obszar przy ul. Prusickiej zajmuje 14,29 ha, w tym 10,5 ha podzielone jest na 238 działek o średniej powierzchni 452 m kw. Ogród przy ul. Wrocławskiej ma 2,95 ha powierzchni i jest podzielony na 47 działek o średniej powierzchni 582 m kw. Do zagospodarowania mamy 15 działek. Dwie działki w ogrodzie nr 1 przeznaczone są na pasieczyska.

Każdy zainteresowany uprawą działki, po wypełnieniu deklaracji przystąpienia do Polskiego Związku Działkowców oraz złożeniu wniosku o przydział działki, otrzymuje stosowny przydział na piśmie - po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd. Wpłata wpisowego w wysokości 120 złotych zapewnia roczną prenumeratę "Działkowca" oraz pokrycie rocznej składki.

Administrowaniem zajmuje się wybieralny Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego z udziałem Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej. Biuro Zarządu jest czynne w sezonie wiosenno-letnim /maj - czerwiec/ w każdy wtorek w godz. 17.00 - 19.00 przy ul. Prusickiej. Z ubiegłorocznego zysku zakupiliśmy mechaniczną kosiarkę jezdną do koszenia trawy na drogach, alejkach i parkingach. Do deratyzacji (nornice) stosujemy środki nieszkodliwe ekologicznie. W ogrodach dostępna jest woda do podlewania (46 punktów poboru wody w ogrodzie nr 1 i 8 studni kopanych w ogrodzie nr 2.

Wyżej wyszczególniona ilość wolnych działek ma przeznaczenie dla chętnych, którzy widzą siebie we własnej pięknej altanie, nad oczkiem wodnym, w skromnym sadzie owocowym z truskawkami i malinami, na pięknym trawniku z ozdobnymi krzewami i rabatami kwiatów.

Zarząd Ogrodu pozostaje stale do dyspozycji zainteresowanych.

Stanisław Leszczyński
Sekretarz Zarządu

jablonie_d.jpg (49229 bytes)

ogolny_d.jpg (47739 bytes)

Serwis prasowy nr 81
20 maja 2003