20 maja 2003

ZIELONY ROWER 2003

Tadeusz Banach, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji obecny na sesji Rady Miejskiej w dniu 28.04.2003r. zobowiązał się do przedłożenia radnym na sesji przyszłej programu ożywienia działalności OSiR-u. Został opracowany, m.in. projekt "Zielony Rower 03" - oferta współpracy w zakresie organizacji edukacji ekologicznej, regionalnej i prozdrowotnej dzieci i młodzieży szkolnej. OSiR prowadzi intensywną promocję idei wśród nauczycieli i młodzieży wrocławskich szkół. Jednocześnie trwają prace nad opracowaniem profesjonalnych materiałów promocyjnych z witryną internetową łącznie www.osir.any.pl . Do współpracy przy realizacji projektu został zaproszony Obornicki Klub Rowerowy "OŚ".

RO

Serwis prasowy nr 81
20 maja 2003