20 maja 2003

VI Zlot Oddziału PTTK Wrocław-Fabryczna i Złaz Turystów Pieszych z Dolnego Śląska
Ośrodek Wypoczynkowy przy ul. Stawowej w Osolinie
24 maja 2003r.

Uczestnikom Zlotu - turystom i sympatykom PTTK proponuje się przejście piesze trasami turystycznymi:

A - prowadzi przewodnik z O/PTTK Wrocław-Fabryczna

Ze stacji PKP Osola ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Leśną, gdzie spotkamy czerwony szlak turystyczny - idąc tym szlakiem dochodzimy do drogi publicznej do Bagna, przekraczamy tą drogę i dalej traktem śródleśnym dochodzimy do ośrodka w Osolinie.

B - prowadzi przewodnik z O/PTTK Wrocław-Fabryczna

Ze stacji PKP w Osoli ul. Kolejową, następnie w prawo do ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego, Sportową do oczek wodnych, stąd drogami leśnymi dochodzimy do Ośrodka w Osolinie.

C - Inne dowolne trasy turystyczne - dla turystów indywidualnych

D - Trasa rowerowa - prowadzi Kol. Ireneusz Brzozowski

Z Wrocławia (zbiórka przy sklepie "Rondo" pl. Powstańców Śl. 900 stąd trasą do Obornik Śląskich - dojeżdżamy do ronda, następnie skręcamy w lewo w kierunku Osoli (za wiaduktem droga w prawo) i dalej prosto do Osolina i tam na skrzyżowaniu w kierunku Bagna.

Tuż za kontenerem Telekomunikacji Polskiej stojącym po lewej stronie drogi skręcamy w prawo w ul. Stawową, która prowadzi do Ośrodka Wypoczynku w Osolinie.

E - trasa samochodowa - dowolna indywidualna

Wyjazd uczestników imprezy przewiduje się pociągiem pasażerskim ze stacji PKP Wrocław Gł. o godz. 900 (kierunek Rawicz) do stacji PKP Osola.

Powroty ze stacji PKP Osola do Wrocławia o godz. 1800.

 1. Uroczyste otwarcie Zlotu nastąpi o godz. 1200 rozpaleniem ogniska Zlotowego przez Honorowych Gości i gorącym powitaniem uczestników;
 2. Od godz. 1230 - 1500 przewidziane są:

  - konkursy zręcznościowe:

  - rzut wałkiem - dla pań

   

  - rzut kulą - dla panów

   

  - rzutki - dla wszystkich

   

  - gra w bule - dla wszystkich

  - konkursy sportowe:

  - rozgrywki w piłkę siatkową drużyn 3 osobowych

   

  - rzuty do kosza - dla wszystkich

 1. konkurs wiedzy turystycznej o mieście i gminie Oborniki Śl.
 2. od godz. 1400 - 1600 - dyskoteka zlotowa na wolnym powietrzu.

Wpisowe na Zlot wynosi 3,00 zł.

Uczestnicy, którzy pragną wziąć udział w konkursach i posiadać znaczek zlotowy wpłacają dodatkowo 2,00 zł na dziesięć dni przed Zlotem w kasie Oddziału.

Zgłoszenia i wpłaty powinny przyjmować Koła i Kluby PTTK Oddziału, a od sympatyków będą przyjmowane wpłaty przed wejściem na Ośrodek Zlotowy.

W ramach wpisowego uczestnicy mają prawo do:

 1. otrzymanie znaczka zlotowego (przy wpisowym 5,00 zł)
 2. zasiadanie przy ognisku i udział w biesiadzie turystycznej
 3. branie udziału w konkursach. Zwycięzcy, którzy zajęli I, II i III miejsce otrzymają dyplomy okolicznościowe i symboliczne upominki
 4. udział w dyskotece.

UWAGA! - W Ośrodku wypoczynku czynny będzie bufet obficie zaopatrzony w napoje chłodzące i dania barowe.

O godz. 1600 przewiduje się wręczenie dyplomów i upominków dla zwycięzców poszczególnych konkursów oraz zakończenie Zlotu.

Informacje dotyczące Zlotu i Złazu turystów, zgłoszenia, wpłaty wpisowego przyjmowane są przez Kol. Bogusława Modelskiego tel. 344-79-80 w Biurze Oddziału PTTK Wrocław-Fabryczna.

Wrocław ul. Kościuszki 13/5.

Organizatorzy Zlotu i Złazu nie zapewniają ubezpieczenia uczestników. Dzieci i młodzież szkolna może przebywać na Zlocie tylko pod opieką dorosłych.

Zastrzegamy możliwość zmiany programu Zlotu, Złazu przy wystąpieniu przyczyn niezależnych od organizatorów.

Komitet organizacyjny

Serwis prasowy nr 81
20 maja 2003