nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

11 maja 2010

      
     
Ciąg dalszy projektu "Gmina przyjazna młodzieży”

      5 maja w ramach projektu „Gmina Przyjazna Młodzieży” realizowanego przez Stowarzyszenie Semper Avanti wraz ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, przy wsparciu udzielanym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych przedstawiciele Młodzieżowej Rada Miejskiej i Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich wzięli udział w konferencji, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
       Naczelnym celem projektu „Gmina Przyjazna Młodzieży” jest wzrost udziału młodych ludzi w procesie podejmowania decyzji na poziomie lokalnym oraz zwiększenie udziału młodzieży w działaniach na rzecz interesu publicznego społeczności lokalnych, poprzez poprawę świadomości obywatelskiej młodych ludzi, budowanie przestrzeni dialogu i współpracy pomiędzy samorządami a młodzieżą, a także poprzez ukazanie przedstawicielom administracji publicznej znaczenia polityki młodzieżowej i roli aktywnego i autentycznego udziału młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji dotyczących najbliższej im
społeczności. Autorom i realizatorom projektu zależy, aby młode osoby z jednej strony miały możliwość autentycznego uczestnictwa w decydowaniu o sprawach, które dotyczą młodzieży, z drugiej zaś czuły się współodpowiedzialne za przestrzeń społeczną, w której żyją i dorastają.
      Konferencja stanowiła okazję do dyskusji na temat aktywizacji młodzieży, jej udziału w życiu społecznym gmin oraz roli gmin w polityce młodzieżowej.
Przed nami wyjazd integracyjny dla członków młodzieżowych rad, podczas
którego młodzież będzie miała okazję podzielić się spostrzeżeniami na temat pełnienia funkcji radnego w młodzieżowej radzie, wymienić się doświadczeniami i wyrazić opinię na temat faktycznych możliwości współpracy z decydentami.

Bożena Magnowska


http://maly/oborniki/zpr/styczen_2006/spis_tresci.htm

Serwis prasowy nr 164
    Maj 2010