nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

19 maja 2010

      

Biuro Pełnomocnika Burmistrza
ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
ul. Parkowa 9
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 14 55
biuobo@wp.pl 
gadugaduzaufania.blogspot.com  
http://gaduzaufania.pl 
Kontakt: 12868489

„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer:
0 801 12 00 02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od działań przemocowych.

Niebieska Linia” już od 15 lat działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie - mówi Katarzyna Łukowska, wicedyrektor Agencji. Z pomocy specjalistów dyżurujących przy telefonie korzysta ponad 10 tys. osób rocznie. Telefoniści „Niebieskiej Linii” udzielili do tej pory ponad 150 tysięcy konsultacji.
Żyjąc w stanie chronicznego napięcia, lęku i poniżania, osoba doznająca przemocy bardzo długo podejmuje decyzję o poszukiwaniu pomocy dla siebie i dzieci. Zwykle decyduje się na to po ostrej przemocy skierowanej na nią samą lub na dziecko.

Według badań co trzeci Polak (36%) przyznaje, że przynajmniej raz doświadczył którejkolwiek z form przemocy. Nieco mniej, bo 30% badanych, doświadczyło przemocy więcej niż raz, natomiast co dziewiąty (11%) doświadczał jej wielokrotnie (TNS OBOP 2007 r. na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). – Bardzo trudno pokonać wstyd i powiedzieć: potrzebuję pomocy – mówi Wanda Paszkiewicz, psycholog i szefowa „
Niebieskiej Linii”. – Jesteśmy po to, by podać rękę ludziom, którym zawalił się świat – dodaje Paszkiewicz. - Pokazujemy, że można uwolnić się od przemocy, odzyskać godność i powiedzieć jasno: za przemoc odpowiada ten, kto krzywdzi, a nie ofiara.

Badanie przeprowadzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku wykazało, że zdecydowana większość (ponad 89%) przypadków zaobserwowanej przemocy w rodzinie miała związek z alkoholem. – Pomaganie ofiarom przemocy to element systemu rozwiązywania problemów alkoholowych i rzeczywistego wspierania rodziny w kryzysie – mówi Katarzyna Łukowska. – Zachęcamy samorządy lokalne do tworzenia własnych działań pomocowych. Gminy tworzą punkty konsultacyjne, ośrodki interwencji kryzysowej i specjalistyczne ośrodki dla ofiar przemocy. – Często pracownicy „
Niebieskiej Linii” wskazują dzwoniącym do nas osobom właśnie takie placówki położone najbliżej miejsca zamieszkania – dodaje Wanda Paszkiewicz.

W kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy bardzo ważne jest psychologiczne wsparcie. - Nasi psychologowie życzliwie z Tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i możliwe dla Ciebie rozwiązanie – mówi szefowa „
Niebieskiej Linii”. Z jakimi jeszcze problemami zwracają się klienci „Niebieskiej Linii”? Poszukują również informacji prawnych. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur takich jak alimenty, eksmisja czy ograniczenie władzy rodzicielskiej

W Gminie Oborniki Śl. ofiary przemocy mogą zgłaszać się:

Komisariat Policji ul. Dworcowa 21,tel.
71 310 16 01
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Trzebnicka 1a, tel.
71 310 34 24
Biura Pełnomocnika Burmistrza ds. Zapobiegania Uzależnieniom, ul. Parkowa 9, tel.
71 310 14 55

Więcej informacji:

Katarzyna Łukowska, Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - tel.
22 532 03 20;
Wanda Paszkiewicz, Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „
Niebieska Linia” - tel. 22 666 10 36;
Alicja Giezek, Pełnomocnik Burmistrza w Obornikach Śl. ds. Zapobiegania Uzależnieniom - tel. 71 310 14 55.

Pełnomocnik Burmistrza
Alicja Giezek
http://maly/oborniki/zpr/styczen_2006/spis_tresci.htm

Serwis prasowy nr 164
    Maj 2010