nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

5 maja 2010

      
     
Biuro Pełnomocnika Burmistrza Oborniki Śląskie 28.04.2010r.
ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
ul. Parkowa 9
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 14 55
biuobo@wp.pl
gadugaduzaufania.blogspot.com
http://gaduzaufania.pl
Kontakt: 12868489

Informuje, że w dniu
25.05.2010r w godz. 08.30 – 12.30, w Publicznym Gimnazjum przy ul. Kownackiego 4 w Obornikach Śląskich odbędzie się III SPARTAKIADA DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

HARMONOGRAM

SPARTAKIADA DLA KLAS IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
25.05.2010. godz. 08:30 – 12:30

Zbiórka młodzieży z opiekunami szkół w hali gimnazjum o godzinie 08:15 Obowiązuje strój sportowy ( koszulka bawełniana+ spodenki + zmienne obuwie).
W SPARTAKIADZIE uczestniczą reprezentacje szkół składające się z 7 dziewcząt i 7 chłopców w każdym roczniku.
Mile widziane transparenty i weseli kibice!

KONKURENCJE ( 1,2,3,4-klasy IV,5,6,7,8-klasy V 9,10,11,12 – klasy VI 13,14,15 – wspólne)

1.Tor przeszkód – Szkoły ustawione w rzędach. Zadaniem jest jak najszybsze pokonanie określonego toru przeszkód ( START, obiegnięcie pachołka, przejście pod płotkiem, przejście przez szarfy, zamiana piłek, obiegnięcie pachołka i powrót do METY). Liczy się łączny czas.

2.”Plakat” – przygotować plakat promujący Mistrzostwa Świata w Piłce nożnej RPA 2010. format A-2, technika wykonania dowolna. Prezentacja słowna w czasie Spartakiady.

3.”Sadzenie ziemniaków” – Szkoły ustawione w rzędach. Na przeciwko każdego z nich w odległości 10m. ustawione są pachołki, a między nimi leżą ringa. Każda szkoła posiada 4 woreczki. Pierwsza osoba biegnie, zostawia woreczki w ringach, obiega pachołek, wracając zbiera worki i przekazuje następnej osobie, itd. Wygrywa drużyna, która zrobi to najszybciej.

4. „Szybkie ręce” - Szkoły ustawione w rzędach. Na sygnał, począwszy od pierwszego z rzędu zawodnicy podają sobie piłkę między nogami na koniec rzędu. Ostatni zabiera piłkę, biegnie na początek rzędu i powtarza czynność. Wygrywa drużyna, która zrobi to najszybciej.

5.Tor przeszkód – Szkoły ustawione w rzędach. Zadaniem jest jak najszybsze pokonanie określonego toru przeszkód ( START, obiegnięcie pachołka, przejście pod płotkiem, przejście przez szarfy, zamiana piłek, obiegnięcie pachołka i powrót do METY). Liczy się łączny czas.

6. „Pomyśl i dopisz” – CZAS – 5 minut. Zadaniem każdej szkoły jest napisanie jak największej liczby wyrazów zawierających określony człon (np.:„kar”). Może on być na początku, w środku, lub na końcu wyrazu.

7. „Jazda na brzuchu” Szkoły ustawione w rzędach. Chłopcy po jednej stronie, dziewczęta po drugiej. Zadanie polega na przedostaniu się na drugą stronę jadąc na brzuchu na platformie i odpychając się rękoma. Wygrywa szkoła, która zrobi to najszybciej.

8. „Celny rzut”- Szkoły ustawione w rzędach. Bieg do określonego miejsca. Rzut 3 woreczkami (pojedynczo) do ustawionego wiadra i powrót. Wygrywa szkoła, która wrzuci najwięcej woreczków w czasie 4 minut.

9.Tor przeszkód – Szkoły ustawione w rzędach. Zadaniem jest jak najszybsze pokonanie określonego toru przeszkód ( START, obiegnięcie pachołka, przejście pod płotkiem, przejście przez szarfy, zamiana piłek, obiegnięcie pachołka i powrót do METY). Liczy się łączny czas.

10.Opowiadanie – W czasie 5minut należy napisać opowiadanie składające się ze słów na
określoną literę.

11.”Wyścig Uni-hock” - Szkoły ustawione w rzędach. Zadanie polega na pokonaniu slalomem określonej trasy prowadząc piłkę kijem hokejowym. Liczy się łączny czas, za każdy błąd sekundy karne.
12.Wyścig skoczków” – szkoły ustawione w rzędach. Zadanie polega na pokonaniu określonego odcinka skacząc w worku. Wygrywa szkoła, która zrobi to najszybciej.

13. „Wyścig rydwanów” – 2 osoby ciągną jedną osobę na kocu z punktu A do punktu B i wracają. Zadanie polega na przetransportowaniu całej drużyny w jak najkrótszym czasie.

14. Kręconka – należy zmieścić jak największą liczbę osób skaczących razem przez
skakankę - kręconkę.

15.Taniec – grupowo lub indywidualnie pokaz tańca – może być własna muzyka, stroje, itp...
Prezentacja do 3 minut. Liczy się pomysłowość, oryginalność.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Biuro Pełnomocnika Burmistrza Oborniki Śląskie 28.04.2010r.
ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
ul. Parkowa 9
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 14 55
biuobo@wp.pl
gadugaduzaufania.blogspot.com  
http://gaduzaufania.pl 
Kontakt: 12868489

Informuje, że w dniu
26.05.2010 w godz. 08.30 – 12.30, w Publicznym Gimnazjum przy ul. Kownackiego 4 w Obornikach Śląskich odbędzie się SPARTAKIADA DLA KLAS I – III SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH.

HARMONOGRAM

SPARTAKIADA DLA KLAS I – III SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
26.05.2010. godz. 08:30 – 12:30

Zbiórka młodzieży z opiekunami szkół w hali gimnazjum o godzinie 08:15 Obowiązuje strój sportowy ( koszulka bawełniana+ spodenki + zmienne obuwie).
W SPARTAKIADZIE uczestniczą reprezentacje szkół składające się z 10 dziewcząt i 10 chłopców w każdym roczniku.
Mile widziane transparenty i weseli kibice!

KONKURENCJE ( 1,2,3,4-klasy I, ,5,6,7,8-klasy II, 9,10,11,12 – klasy III, 13,14,15 – wspólne

1. „Sztafeta na szczudłach” szkoły ustawione w rzędach, należy pokonać określony dystans poruszając się na „szczudłach”

2. „Rozrzucone przysłowia” – Każda szkoła posiada kopertę ze słowami. Na sygnał należy jak najszybciej ułożyć 5 przysłów z wyrazów znajdujących się w kopercie. Wygrywa szkoła, która zrobi to najszybciej i poprawnie.

3. „Koszenie trawy” –. Ustawiamy się w rzędzie w parach (ch+ dz); pierwsza para posiada kij. Na sygnał biegnie z nisko trzymanym kijem na koniec rzędu, w tym czasie osoby stojące w rzędzie przeskakują nad kijem. Obiega pachołek i wraca przekazując kij pierwszej parze, a sami stają szybko na końcu. Liczy się czas i poprawność wykonania. Za każdy błąd 2 sekundy karne.

4.”Piłka uszata”- szkoły ustawione w rzedach. Naprzeciw każdego rzędu w odległości 10 m ustawiony jest pachołek. Do pacholka poruszamy skacząc na piłce, wracamy przekazując rekwizyt nastepnej osobie. Wygrywa szkoła, która zrobi to najszybciej

5. „Celny rzut”. Szkoły ustawione w rzędach. Każda szkoła posiada w koszu 20 różnych piłek. Na sygnał pierwsza osoba z rzędu bierze 1 piłkę i biegnie do określonego miejsca skąd rzuca piłkę do koszyka i wraca. Startuje druga osoba itd…Wygrywa szkoła, która wrzuci najwięcej piłek w czasie 3 minut.

6. "Wyścig skoczków” – szkoły ustawione w rzędach. Zadanie polega na pokonaniu określonego odcinka skacząc w worku. Wygrywa szkoła, która zrobi to najszybciej.

7. Składanie czapek z gazety na czas – Na sygnał należy w czasie 15sekund złożyć 20 czapek z gazety i założyć je na głowę. Za każdą znajdującą się na głowie i poprawnie złożoną czapkę - 1 pkt.

8.”Wyścig Uni- hock” - Szkoły ustawione w rzędach. Zadanie polega na pokonaniu slalomem określonej trasy prowadząc piłkę kijem hokejowym. Liczy się łączny czas, za każdy błąd sekundy karne.

9. Sztafeta z rzutkami – Szkoły ustawiają się w rzędach. Naprzeciwko każdego z nich w odległości 15m. znajduje się tarcza. 2m przed nią znajdują się rzutki. Na sygnał pierwszy z rzędu dobiega do rzutek, oddaje 3 rzuty do tarczy i wraca do swojego rzędu, klepiąc następną osobę, która w tym momencie może wystartować. Wygrywa klasa, która zrobi to najszybciej i uzyska najwięcej punktów. Za każdy punkt odejmujemy od łącznego czasu 1sekundę.

10. Opowiadanie – W czasie 5minut należy napisać opowiadanie składające się ze słów na
określoną literę.

11. „Celny strzał” – Szkoły ustawione w rzędach. Prowadzenie piłki kijem hokejowym, zatrzymanie się między pachołkami, strzał do bramki, zabranie piłki i powrót do własnego zespołu. Liczy się łączny czas całego zespołu. Za celny strzał 5 sekund bonifikaty.

12.  Rzuty do kosza za 3 pkt. – Każda szkoła posiada10 piłek. Rzucać może dowolna liczba zawodników (minimum 1 dziewczyna i 1 chłopak), reszta podaje piłki. Czas trwania 2 minuty – zwycięża szkoła, która uzyska najwięcej punktów. Punktacja: chłopak-1, dziewczyna-2, opiekun -3 pkt.

13. Przeciąganie liny – uczestnicy – 4 dziewczęta i 4 chłopców z każdego rocznika.

14. „Wyścig rydwanów” – 2 osoby ciągną jedną osobę na kocu z punktu A do punktu B i wracają. Zadanie polega na przetransportowaniu całej drużyny w jak najkrótszym czasie.

15.”Cenna kropla” – Szkoły ustawione w rzędach. Uczestnicy 5 dziewcząt i 5 chłopców z każdego rocznika. Zadanie polega na przeniesieniu jak największej ilości wody za pomocą kubka plastikowego z wiadra pełnego do pustego znajdującego się 15 metrów od niego w czasie 3 minut.

Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds.
Przeciwdziałania Uzależnieniom
Pełnomocnik Alicja Giezek

http://maly/oborniki/zpr/styczen_2006/spis_tresci.htm

Serwis prasowy nr 164
    Maj 2010