honorowy_werner_edgar.jpg (23862 bytes)
Rada Miejska nada³a tytu³ "Honorowego Obywatela Obornik ¦l±skich"
Edgarowi Pöpelowi  burmistrzowi Rehau i Wernerowi Kloske  rzecznikowi porozumienia.