posel_otreba_d.jpg (21241 bytes)
Wśród znamienitych gości, z gratulacjami i życzeniami,
nie zabrakło życzliwego Gminie posła Andrzeja Otręby.