14 MAJA

SŁOWO BURMISTRZA

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado
Drodzy Goście
Szanowni Państwo

Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej jest inauguracją kulminacyjnego dnia obchodów rocznic Roku 2005, uroczystości upamiętniających dwie ważne daty w historii Obornik Śląskich. Pierwsza z dat - rok 1305 - jest datą pierwszych pisanych wzmianek o miejscowości, druga - rok 1945 - jest datą nadania praw miejskich tej miejscowości.

Wszyscy oczywiście mamy świadomość pewnej umowności dat. Jednak to daty wyznaczają jakieś zamknięte okresy, które zmuszają nas do zastanowienia się, co było przed, co jest teraz i co będzie w przyszłości. Ciągle będę powtarzał, że naród, który nie szanuje swojej historii i nie wyciąga z niej wniosków - jest bez przyszłości. Dlatego cała nasza praca przygotowująca te uroczystości, skierowana była przede wszystkim na poszanowanie historii - dawnej i obecnej; poszanowanie osiągnięć byłych i obecnych mieszkańców; wreszcie - poszanowanie miejsca zamieszkania, a wszystko to z myślą o przyszłości kolejnych pokoleń.

W oparciu o archiwalne dokumenty - zarówno niemieckie, jak i polskie - oraz wspomnienia żyjących jeszcze świadków, podjęliśmy trud napisania i wydania drukiem historii tego miejsca i ludzi z miejscem tym związanych. Ukazały się: "Miejsca, które są", ukazują się kolejne numery "Zeszytów Obornik Śląskich.Dawna i nowa tradycja", na dniach wyjdzie "Wielka Księga Obornik Śląskich MY, OBORNICZANIE", trwają prace nad "Monografią Obornik Śląskich". Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do sukcesywnej lektury ukazujących się książek, a są one bardzo rzetelnie i pięknie wydawane.

Mam nadzieję, że na dalszy ciąg historii będzie miała wpływ realizacja podpisanego 29 września ubiegłego roku w Rehau porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy naszymi Gminami. Podpisane, z woli Rad Miejskich obu Gmin, porozumienie otworzyło drogę do wymiany doświadczeń i osiągnięć naszych mieszkańców.

Dzisiaj, na tej uroczystej sesji, w obecności naszych czcigodnych Gości oraz Mieszkańców Gminy przyjmujemy to porozumienie składając pod jego treścią swoje podpisy, jako przyrzeczenie realizacji wynikających zeń zadań dla władz samorządowych. Zadań polegających na tworzeniu dobrego klimatu i warunków do jego realizacji.

W tym miejscu godzi się przypomnieć, że gorącym orędownikiem takiej współpracy był i jest pan Werner Kloske, człowiek urodzony w naszej gminie. Pan Werner do swojego pomysłu przekonał władze obu Gmin, szczególnie kolegę Edgara Pöpela i doprowadził rzecz do szczęśliwego finału.

Osoby znające obie Gminy widzą wielkie ich podobieństwo. Piękne pagórkowate tereny, mnóstwo lasów i pól uprawnych, a wśród nich liczne siedziby ludzkie. Nic więc dziwnego, iż nasze logo obchodów Roku Jubileuszowego równie dobrze pasowałoby do podobnych uroczystości w gminie Rehau. A szczególnym zbiegiem historii następcą Papieża Polaka jest Papież Benedykt XVI pochodzący z Bawarii, kraju, w którym leży Gmina Rehau. Serdecznie Wam Drodzy Goście tego wyboru gratulujemy.

Wróćmy jednak jeszcze raz na chwilę do historii. Jak widać ciągle musimy do niej wracać. Przed kilkoma dniami obchodziliśmy dwie znaczące rocznice. Pierwsza - zakończenia drugiej wojny światowej, w wyniku której Europa została podzielona na wiele lat. Druga - pierwsza rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a tym samym ponownego zjednoczenia Europy. Europy Współpracujących Regionów i Gmin, o których tak wiele i interesująco mówi nasz Gość, kolega Edgar - burmistrz Rehau. Jestem pewien, że i w dzisiejszym jego wystąpieniu usłyszymy o tym wiele nowych i ciekawych rzeczy. Przecież jedynym naszym celem, celem przyjmowanego dziś porozumienia jest wyciąganie wniosków z naszych historii, a wszystko z myślą o przyszłości, o pokojowej i partnerskiej współpracy naszych społeczności.

Proszę Państwa

Od wczoraj naszymi Gośćmi są potomkowie rodziny von Schaubert. Rodziny, która przez ponad 200 lat była właścicielami znacznych dóbr w Obornikach. Rodzina, która w znacznej mierze przyczyniła się do rozkwitu miejscowości, jako miejscowości leczniczo-wypoczynkowej. Trzy lata temu pan Joachim Bomhard z małżonką odwiedził oficjalnie Oborniki Śląskie. Dwa lata temu misja z Obornik Śląskich składała wizytę pani Elisabeth Bomhard. W międzyczasie, w wymienianych listach padło wiele dobrych słów o porozumieniu, zrozumieniu bez słów i budowaniu mostów. Potomkowie rodziny von Schaubert wyrazili chęć i gotowość uczestniczenia w głównych obchodach Roku Jubileuszowego. Obecność pani Elisabeth Bombard z Rodziną uwiarygodnia dotychczas wypowiedziane słowa.

W tym roku pragniemy też zainaugurować współpracę z Ukrainą, z terenami skąd pochodzi wielu mieszkańców naszej Gminy.

Zwracam się z prośbą do naszych Radnych, naszych Mieszkańców, aby w miarę swoich możliwości wypełniali treścią te porozumienia, bowiem teraz wszystko zależeć będzie tylko od Was.

Paweł Misiorek
Burmistrz Obornik Śląskich

 Oborniki Śląskie, 14 maja 2005 roku 

 

Obchody 700 lecia
2005

 

13 maja

14 maja

20 maja

7 czerwca