Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

2 października 2009

      
      
     
Szósty rok działalności


Splećmy wszyscy nasze dłonie,             
Wszak wiek trzeci to potęga.
Poza nami troski znoje,
Dziś chcę znowu wyżyn sięgać.

Czas rozbudzić nowe siły,
Choć nie zawsze ciało skore.
Łącząc serca wznieśmy okrzyk:
Prężność naszym jest honorem!
Danuta Rozkoszna
17.03.1925 - 13.07.2009

Zgodnie z akademickim zwyczajem dzień 1 października jest dniem inauguracji kolejnego roku nauki. Dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich jest to już szósty rok akademickiej aktywności, w której uczestniczy 240 słuchaczy. Z podziwem patrzymy na rozwój uniwersyteckiego stowarzyszenia, prowadzonego przez prezes Irenę Małkiewicz. Widać oferta aktywności, nie tylko intelektualnej, jest atrakcyjna dla osób trzeciego wieku, bo z kilkunastoosobowej grupy z przed 6 lat wyrosła organizacja społeczna, która w gminie jest najliczniejszą. Gratulacje, i jeszcze raz gratulacje!
Taki też ton dominował w wystąpieniach oficjalnych gości, zaproszonych na inaugurację UTW. Wśród nich nie zbrakło samorządowych włodarzy Trzebnicy i Obornik. Starosta Robert Adach mówił szczególnie ujmująco o osobach starszych, których okres pracy zawodowej minął, ale otworzyła się możliwość twórczego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.Po odśpiewaniu Gaudeamus przez uniwersytecki Chór, inaugurację poprowadziła prezes Irena Małkiewicz.


Sala OOK wypełniona po brzegi


Wykład inauguracyjny należał do prof. Norberta Morcińca. Kolejne wykłady według poniższego harmonogramu

Plan wykładów na semestr jesienny 2009

01.10.2009 r. Jakimi językami mówili pierwsi Piastowie śląscy – prof. Norbert Morciniec
15.10.2009 r. Dobro i zło u św. Augustyna – ks. dr Rafał Masarczyk
29.10.2009 r. Wróćmy do ziół – dr Małgorzata Tusznicka
12.11.2009 r. Rola muzyki w Liturgii – ks. Zdzisław Madej
26.11.2009 r. Pozytywna rola złudzeń – mgr Radosław Grzybek
10.12.2009 r. Włochy, część druga: Od Florencji do Capri – Teresa i Andrzej Gorajscy

Wykłady rozpoczynają się o godz. 11.00 w Obornickim Ośrodku Kultury


Biuro organizacyjne UTW
Więcej informacji działaniach UTW "Atena" na www.sutwatena.pl

RO
Serwis prasowy nr 157
 Październik 2009