nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

sierpień 2009

      
     

Modernizacja oświetlenia drogowego

Zakończone zostały prace modernizacyjne oświetlenia drogowego w Gminie Oborniki Śląskie. Polegały one na „przebudowie istniejących opraw oświetlenia drogowego wraz ze źródłami światła w celu podwyższenia standardu świadczonej usługi oświetleniowej oraz poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych i polepszenia gospodarowania zużyciem energii.” Realizacja zadania była podzielona na trzy etapy. Dwa pierwsze etapy objęły teren wiejski i zakończyły się w maju. Trzeci etap objął Oborniki Śląskie i zakończył się w lipcu.
Wykonanie zadania najlepiej opisze statystyka. Ilość punktów świetlnych przed przystąpieniem do modernizacji: 1933. Ilość opraw do wymiany: 1677, w tym ilość wymian z wysięgnikiem: 106. ilość opraw do zagęszczenia (zabudowa nowej oprawy z wysięgnikiem): 106. Całkowita ilość punktów po zakończeniu przebudowy (łącznie z zagęszczeniem): 2034. Ilość słupów stalowych do malowania: 374. Ilość słupów stalowych do wymiany: 7. Łączny koszt modernizacji o. 2 mln złotych do spłaty przez Gminę w ratach rozłożonych na pięć lat. Według założeń umowy raty powinny zostać pokryte ze środków zaoszczędzonych – powstałych z mniejszego zużycia energii.

Andrzej Małkiewicz
Kierownik Wydziału IROWiOŚ


 


 

http://maly/oborniki/zpr/styczen_2006/spis_tresci.htm

Serwis prasowy nr 160
 Styczeń 2010