nowy naglowek

Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urzad Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

14 stycznia 2010

      
     

Obowiązki właścicieli, użytkowników, zarządców budynków i innych obiektów budowlanych

Wojewoda Dolnośląski wydał w dniu 29 stycznia 2006 roku Rozporządzenie nr 1 nakazujące właścicielom, użytkownikom oraz zarządcom budynków i innych obiektów budowlanych, podjęcie natychmiastowych działań związanych z usuwaniem zalegającego na dachach śniegu lub lodu w związku z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia.
Osoby niestosujące się do nakazu podlegać będą karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach.
Za wykonanie obowiązków kontrolnych odpowiedzialni są Starostowie i Prezydenci miast oraz kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży.
Ponadto, zgodnie z uchwałą nr 0150/XXIV/178/08 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) likwidacji śliskości chodników położonych wzdłuż nieruchomości poprzez posypywanie piaskiem, który należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania,
2) usuwania sopli lodu, nawisów śniegu z dachów i gzymsów w budynkach niezwłocznie po ich powstaniu.

Paweł Misiorek
Burmistrz Obornik Śląskich 


 

http://maly/oborniki/zpr/styczen_2006/spis_tresci.htm

Serwis prasowy nr 160
 Styczeń 2010