21 września 2001

PRZYWRACAMY ŚWIETNOŚĆ DAWNYM PARKOM

Dobiegają końca prace porządkowe i rewaloryzacyjne w parku: pomiędzy ulicą Trzebnicką i Skłodowskiej oraz przy ulicy Lipowej.

Półhektarowy teren na rogu ulic Lipowej i Konopnickiej niegdyś był terenem parkowym. Nie pielęgnowany przez lata - zarósł i zdziczał. Nie zachowała się również dokumentacja, według której należałoby przeprowadzić rewaloryzację. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska naszego Urzędu przygotował koncepcję odtworzenia parku ? bez brutalnego ingerowania w istniejący układ, a z poszanowaniem starodrzewu i zaakceptowaniem pieszych nawyków okolicznych mieszkańców: parkowe ścieżki zostały wytyczone po wydeptanych śladach. W ubiegłym roku, pod nadzorem Wydziału zostały przeprowadzone prace porządkujące teren: karczowanie podszytu, usuwanie samosiewów, systematyczne koszenie oraz prace pielęgnacyjne na drzewach. W tym roku - urządzony plac zabaw dla dzieci z piaskownicą i urządzeniami do fikania koziołków. Wytyczone ścieżki są wyżwirowane i opalisadowane. Parkowa roślinność wzbogaciła się o krzewy przeniesione z terenu gimnazjum, który teraz jest wielkim placem budowy. Jeszcze tej jesieni planowane jest nasadzenie grabowego żywopłotu od ulicy Konopnickiej oraz zamontowanie, w centralnym miejscu, trójramiennej lampy rozświetlającej nocne mroki. Przysiąść i odpoczywać możemy na drewnianych, grubo ciosanych, ławach. W zasięgu ręki mamy kosz na śmieci. Mamy nadzieję, że osiem drewnianych kompletów będzie nam długo służyć w niezniszczonym stanie.

Podobnie, ale w innym zakresie, zostały przeprowadzone prace w parku pomiędzy ulicami Trzebnicką i Skłodowskiej. W ubiegłym roku - prace pielęgnacyjno-porządkowe, odnowienie urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, remont fontanny i zamontowanie czterech kompletów /ławka + kosz/ w jej sąsiedztwie. Natomiast 12 kompletów ławek zostało ustawionych na pozostałych alejkach w tym roku. Alejki wysypano tłuczniem, grysem i utwardzono. Na dniach będzie odnowione oświetlenie, a jesienią uzupełniające nasadzenia drzew.
Wymienionym oświetleniem jarzy się już główna alejka w parku przy domu towarowym.
W ten sposób, kolejne fragmenty miasta, zyskują na funkcjonalności i estetyce.

RO

 

 

Serwis prasowy nr 61
21 września 2001

Serwis prasowy nr 60
14 września 2001