21 września 2001

NOWE MATERIAŁY PROMOCYJNE

Bardzo efektywnie pracuje biuro Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy., którego członkiem-założycielem jest gmina Oborniki Śląskie. Dzięki staraniom Zarządu pod przewodnictwem Adama Stockiego oraz dyrektora biura Jerzego Lewandowskiego w ostatnich dwóch miesiącach wykonano kilka materiałów promocyjnych.

Wspólnie ze Starostwem Powiatowym wydano folder: Powiat Trzebnicki w ilości 600 sztuk, gdzie prezentują się poszczególne gminy. Wydano także planszę "Gminy Turystyczne Powiatu Trzebnickiego". Zamknięto prace nad wydaniem mapy turystycznej powiatu wraz z opisem atrakcji poszczególnych gmin członkowskich. Na koniec września zaplanowano wydanie informatora: "Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz trzebnickich i Doliny Baryczy". Powoli gromadzi się więc materiały promocyjne w wydaniu, których pomocy udzieliły także firmy i sponsorzy z terenu naszego powiatu.

Stowarzyszenie uczestniczyło także w targach "Natura-Sanat" w dniach 6-7.09.2001 r. w Polanicy Zdroju, gdzie wspólnie z gminą Oborniki Śląskie prezentowało nasz region i atrakcje ? nie tylko turystyczne.

Jako lokalna organizacja turystyczna Stowarzyszenie umacnia si4e w strukturach regionalnych, stając się partnerem w realizacji ważnych dla regionu programów turystycznych. Zaangażowane jest m.in. w program ożywienia szlaku cysterskiego, tworzenie sieci gospodarstw agroturystycznych, organizację imprez i szkoleń.

Adam Stocki
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 

Serwis prasowy nr 61
21 września 2001

Serwis prasowy nr 60
14 września 2001