21 września 2001

NAJPOPULARNIEJSZA MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA

Oborniki Śląskie wśród dwudziestki finalistów

W dniu 7 września 2001 roku podczas Międzynarodowych Targów Uzdrowiskowo-Turystycznych "Natura-Sanat" w Polanicy Zdroju nastąpiło uroczyste zakończenie konkursu organizowanego przez tygodnik "Sport i Turystyka" na "Najpopularniejszą miejscowość turystyczną w Polsce. Patronat nad konkursem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski, uznając prowadzony plebiscyt za bardzo dobrą promocję walorów rekreacyjnych, mało znanych dotychczas, miejscowości.

Kandydatów do plebiscytu zgłaszali: czytelnicy "Sportu i Turystyki", Urząd Kultury Fizycznej i Sportu oraz urzędy miast i gmin.

Podstawowymi kryteriami oceny miejscowości były:

  • atrakcyjna oferta wypoczynkowa;
  • infrastruktura turystyczno-rekreacyjna: hotele, pensjonaty, schroniska, kempingi, baseny, korty, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne itp.;
  • estetyka miejscowości i ochrona środowiska;
  • promocja i marketing.

 

Prezentowanie walorów miejscowości odbywało się na łamach tygodnika "Sport i Turystyka", a czytelnicy na specjalnych kuponach głosowali na wybraną miejscowość.

Podczas uroczystości rozstrzygnięcia konkursu był obecny przedstawiciel Prezydenta RP, Urzędu Marszałkowskiego, Władze Polskiej Organizacji Turystycznej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele miejscowości - finalistów plebiscytu.

Dyplom uznania dla naszej miejscowości, z rąk organizatorów, odebrał wiceburmistrz Adam Stocki. Dzięki znalezieniu się w dwudziestce finalistów, mieliśmy okazję zaprezentować walory miasta i gminy na wspólnym stoisku podczas Targów NATURA SANAT. Zainteresowanie targami było bardzo duże, odwiedzali je w przebywający tam kuracjusze, organizatorzy imprez turystycznych, piloci wycieczek, właściciele biur podróży, nauczyciele oraz mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej zainteresowani ofertą turystyczno-wypoczynkową z terenu całego kraju.

Maryla Burzyńska

budownictwa mieszkaniowego 

II. Prowadzenie bieżącej działalności gminy

- utrzymanie na tegorocznym poziomie wydatków na kulturę, sport i administrację ze wskazaniem na zwiększenie nakładów na poprawę bazy
- zwiększenie wydatków na poprawę estetyki gminy, tworząc jej turystyczny charakter
- zwiększenie wydatków na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców

III. Pozostała grupa działań Zarządu Miejskiego Oborniki Śląskie

- restrukturyzacja Ośrodka Sportu i Rekreacji
- kontynuacja reformy oświatowej - II etap
- działania zmierzające do zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy
- realizacja przyjętej przez Radę Miejską polityki mieszkaniowej

Zarząd Miejski znając oczekiwania mieszkańców gminy w zakresie budowy i remontów dróg postanawia zwiększyć wydatki w tym zakresie o 10 % przyjętego budżetu na drogi z roku 2001.
Zarząd Miejski ma świadomość, że przyszłoroczna subwencja oświatowa nie pokryje wydatków na oświatę i trzeba będzie zwiększyć budżet oświaty, w tym również i na potrzeby inwestycyjne.
Zarząd planuje ponowne uruchomienie środków na wspieranie inicjatyw mieszkańców.
Zarząd Miejski będzie podejmował działania zmierzające do pozyskania środków pozabudżetowych w formie dotacji, pożyczek, obligacji i kredytów.

Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do opracowania i przedłożenia Zarządowi Miejskiemu planów finansowo-rzeczowych swoich jednostek w terminie do 30 września 2001 r.

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu 15 października 2001 r. jest ostatecznym terminem do składania wniosków przez radnych, sołectwa, grupy mieszkańców i organizacje społeczno-zawodowe, a także organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.

Przewodniczący Zarządu
Jerzy Wiśniewski

 

Serwis prasowy nr 61
21 września 2001

Serwis prasowy nr 60
14 września 2001