21 września 2001

TURYSTYKA WIEJSKA CZYNNIKIEM OŻYWIENIA TERENÓW WIEJSKICH

Pod takim tytułem przebiegało IX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, zorganizowane w Złotowie w dniach 9-12.09.2001r. Na zaproszenie Starosty Złotowskiego i Dyrektora Krajowego Centrum Doradztwa Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Krakowie, w tytułowym seminarium uczestniczył także wiceburmistrz Adam Stocki, reprezentujący także władze Polskiej federacji Turystyki Wiejskiej.

Sympozjum poświęcone było problemom zwiększenia efektywności w podejmowaniu działań pro-turystycznych na terenach wiejskich. Liczne wystąpienia gości krajowych i zagranicznych były okazją do analizy szerokiego spektrum problematyki. Dotyczyła takich zagadnień jak:

  • agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
  • program aktywizacji obszarów wiejskich;
  • możliwości wsparcia agroturystyki w programie SAPARD;
  • wybrane aspekty promocji agroturystyki w Polsce;
  • wiejska turystyka na wsi zdolnej do życia;
  • promocja gospodarstw agroturystycznych poprzez budowę produktu turystycznego.

Uczestnicy seminarium przysłuchiwali się także wystąpieniom gości zagranicznych , m.in. z Niemiec i USA. Ich referaty dotyczyły zasad organizacji stowarzyszeń agroturystycznych i pomocy finansowej stowarzyszeniom - Niemcy; wpływu agroturystyki na rozwój regionalny - Austria, a także organizacji wakacji na wsi - USA.

Uczestnicy seminarium odwiedzili liczne gospodarstwa, w których prowadzona jest działalność pro-turystyczna. Cztery grupy poznawały piękne okolice Złotowa, a ich doświadczenia były przedmiotem obrad jednej z sesji. Prezentowano także liczne doniesienia naukowe.

Seminarium zakończone wręczenie nagród i wyróżnień najlepszym gospodarstwom agroturystycznym w kraju. Gospodarstwa agroturystyczne od 6-ciu lat biorą udział w konkursie Polskiego Radia pt. "Zielone Lato". Ubiegają się one o nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Rozwoju i Modernizacji Wsi oraz Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za najlepsze gospodarstwo agroturystyczne zostało uznane gospodarstwo Ewy Krzyżewskiej ze wsi Lipniki. Również jedno gospodarstwo położone w naszym regionie otrzymało wyróżnienie Prezesa NFOŚiGW. Jest to gospodarstwo Janiny Regulskiej z Kuźnicy Czeszyckiej. Gospodarstwo jest członkiem wrocławskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego, którego biuro znajduje się w Obornikach Śląskich.

Ważnym elementem obrad sympozjum była prezentacja "Strategii rozwoju turystyki w latach 2001-2006" dokonana przez Elżbietę Wyrwicz, dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Gospodarki.

Podczas obrad fundacja "Wspomaganie Wsi" zaprezentowała nowe wydawnictwa: "Co zrobić, żeby zarobić" oraz "Kultura bogactwem turystyki wiejskiej". Prezentacji długo oczekiwanej książki pt. "Podstawy agroturystyki" dokonał prof. Maciej Drzewiecki. Zainteresowani mogą zamówić w Ośrodku Postępu Organizacyjnego" TNOiK, ul. Łużycka 32, 88-096 Bydgoszcz.

Wnioski z obrad uczestników sympozjum będą przekazane najwyższym władzom rządowym i resortowym.

Adam Stocki
Wiceburmistrz

 

 

Serwis prasowy nr 61
21 września 2001

Serwis prasowy nr 60
14 września 2001