Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

11 września 2008

Dolnośląski Parlament Dzieci i Młodzieży
29 września 2008


Porządek obrad


• 10.00 – ROZPOCZĘCIE, (OTWARCIE SESJI)
• 10.05 - 10.15 – Powitanie zaproszonych gości,
• 10.15 - 10.45 – Udzielenie głosu przybyłym gościom,
a. Wojewoda Dolnośląski pan Rafał Jurkowlaniec
b. Dolnośląski Kurator Oświaty pani Beata Pawłowicz
c. Marszałek Województwa Dolnośląskiego pan Marek Łapiński
d. Starosta Powiatu Trzebnickiego pan Robert Adach
e. Burmistrz Obornik Śląskich pan Paweł Misiorek
f. Pozostali zaproszeni goście
• 10.45 - 11.15 – Prezentacja Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży
• 11.15 - 11.30 – MRM w Obornikach Śląskich (prezentacja osiągnięć),


• 11.30 - 12.00 – PRZERWA,


• 12.00 - 12.20 – Prelekcja,
„Jak powoływać organizacje typy młodzieżowe rady gmin/powiatów?”
• 12.20 - 12.50 – Prelekcja,
„W jaki sposób inicjować działania lokalnego parlamentu”
• 12.50 - 13.10 – Przedstawienie wyników ankiety,
„Komu potrzebne są młodzieżowe rady?”


• 13.10 - 13.30 – PRZERWA,


• 13.30 - 14.00 – Program artystyczny w wykonaniu chóru działającego przy Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śląskich,
• 14.00 – ZAKOŃCZENIE (ZAMKNIĘCIE SESJI).



 

Serwis prasowy nr 144
5 - 30 września 2008