Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

11 września 2008


Dolnośląski Parlament Dzieci i Młodzieży

ZAPROSZENIE
DO WŁADZ SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH


Dolnośląski Parlament Dzieci i Młodzieży to nowa forma wdrażania w życie idei samorządności wśród dzieci i młodzieży naszego województwa. Parlament objęli patronatem Dolnośląski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Burmistrz Oleśnicy, tam bowiem jest kolebka Parlamentu. Cele Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży:


1. Edukacyjny: młodzież poznaje demokratyczne zasady funkcjonowania organów przedstawicielskich, tworzenia związanych z tym procedur, rozwija swoje umiejętności i uzdolnienia społeczne (m.in. prowadzenie dyskusji, wystąpienia publiczne, respektowanie przyjętych procedur, nawiązywanie kontaktów z ważnymi w województwie instytucjami, znajomość ich statutowych celów i kompetencji, budowanie poczucia odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej),

2. Motywacyjny: pobudza aktywność młodzieży w kierunku tworzenia struktur przedstawicielskich dzieci i młodzieży na poziomie gmin
i powiatów, inspiruje do rozwijania samorządności szkolnej
i środowiskowej,

3. Informacyjny: stwarza możliwość prowadzenia dialogu z młodzieżą na temat istotnych dla niej i dla naszego regionu spraw i problemów.

Motto Parlamentu:
„Postanowiliśmy , żeby rządził cały naród, żeby cały naród mógł powiedzieć, czego mu potrzeba. Ale zapomnieliśmy Panowie, że naród to nie tylko dorośli, ale
i dzieci. Mamy kilka milionów dzieci, więc i one powinny rządzić. Niech będą dwa parlamenty. Jeden dorosłych i tam będą posłowie i ministrowie dorosłych. A drugi będzie sejmem dzieci i tam dzieci będą posłami i ministrami Ja wiem, że to jest trudne, wszystkie reformy są trudne, ale trzeba zacząć . Jeśli mnie się nie uda zrobić tego jak trzeba, reform dokończy mój syn, bądź wnuk”.
Fragment książki „ Król Maciuś I”

PARLAMENT DZIAŁA OD 2002 ROKU 

Serwis prasowy nr 144
5 - 30 września 2008