Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

25 września 2008

„Głos z przeszłości” wybrzmiał w miejscu wyjścia

Po raz kolejny mam przyjemność obwieszczać kolejne niezwykłe wiadomości. 19 września wróciliśmy ze Lwowa.

Na chwilę cofnijmy się w czasie i przypomnijmy: 25 listopada 2007 w obornickim kościele została wykonana bożonarodzeniowa „Liturgia polskich Ormian” . W czasie pokoncertowego spotkania ktoś nieśmiało spytał: kolejny koncert we Lwowie? Natychmiast swoje kontakty uruchomiła Profesor Bożena Muszkalska. List do Pani Iryny Dovhaljiuk z Lwowskiego Uniwersytetu otworzył możliwość zrealizowania nieśmiało wyrażonej idei. Tym bardziej że odpowiedź Pani Iryny była życzliwa i zachęcająca.

Ośmieleni „sprzyjającymi wiatrami” złożyliśmy – jako Gmina Oborniki Śląskie – do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do priorytetu „Promocja kultury polskiej za granicą”, wniosek o dofinansowanie projektu „Liturgia polskich Ormian – wspólne dziedzictwo na nowo odkryte”. Dofinansowanie zostało nam przyznane. Decyzja zapadła: kolejne wykonanie bożonarodzeniowej „Liturgii” we Lwowie.

Tymczasem stała się rzecz niezwykła. W ciągu jednego miesiąca powstało nowe dzieło. Atmosfera, która towarzyszyła przygotowaniom i wykonaniu koncertu w Obornikach Śląskich wyzwoliła ogromne moce twórcze. Na 25 grudnia 2007 była gotowa „Liturgia polskich Ormian na Wielkanoc” w opracowaniu Stanisława Śmiełowskiego z materiałów podanych przez Zbigniewa Kościowa . Kompozytor swój utwór zadedykował Dyrygentowi Panu Alanowi Urbankowi.

Szczęśliwie, znów mogliśmy gościć w Obornikach Śląskich Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium” z dyrygentem Panem Alanem Urbankiem i solistą Panem Bogdanem Makalem. Prapremiera odbyła się 25 maja 2008 – dzięki życzliwości Księdza Proboszcza Franciszka Jadamusa – w kościele pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego. Dyrygent prapremierowe wykonanie utworu zadedykował oborniczanom. Realizację „wielkanocnego projektu” wsparło finansowo Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz miasto Wrocław.

Do wykonania we Lwowie Dyrygent wybrał jednak „Liturgię” wielkanocną.
Koncerty we Lwowie zostały zaplanowane na 17 września 2008. O godzinie 15 na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki – w ramach ichniego cyklu „Do źródeł duchowości”. Przedkoncertowe spotkanie otworzyła Prorektor Pani Zwenysława Ihoriwna Mamczur. Wykład „Pieśń integrująca” Pana Zbigniewa Kościowa odczytała muzykolog Pani Anna Kościów. Kolejny wykład należał do Profesora Pana Jasinowskiego. (Na dniach otrzymamy wersję elektroniczną i uzupełnimy niniejszą informację.)
Organizacją uniwersyteckiego koncertu zajęła się Pani Tatiano Szemberko, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą oraz Pan Oleh Kotys, dyrektor Departamentu Kultury i Zezwoleń. Władze uniwersyteckie wystarały również u Księdza Proboszcza Tadeosa Geworgiana możliwość koncertowania w Katedrze Ormiańskiej. W tym świętym prastarym miejscu „głos z przeszłości” zabrzmiał o godzinie 18. Nie ma słów, które oddałyby nasze wzruszenie. Nie ma słów, które opisałyby urodę i moc śpiewów spotęgowanych przez setletnie modły zaklęte w murach Katedry.
Z wykonanej dokumentacji filmowej i fotograficznej przygotujemy małą publikację z płytą DVD.

Dzięki Monice Agopsowicz nawiązaliśmy kontakt z „Kurierem Galicyjskim” i konsulatem RP w osobie Pani Grażyny Basarabowicz. Kurierowi dziennikarze – Państwo Jadwiga i Jurij Smirnowowie towarzyszyli koncertowym wydarzeniom. Dodatkowo Pani Jadwiga okazała się wspaniałym przewodnikiem po Lwowie.

Lwowskimi koncertami zamknęliśmy pewien etap prac. Uczestniczyło w nim mnóstwo osób. Należą się im gorące podziękowania i wdzięczność.

1. „Liturgia polskich Ormian” w opracowaniu Stanisława Śmiełowskiego. Wykonanie: Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium”, dyrygent: Alan Urbanek, solista: Bogdan Makal. Utwór powstał w 1980 roku. Jest on próbą rekonstrukcji mszy ormiańskiej odprawianej niegdyś w Kutach w okresie Bożego Narodzenia – komentuje w publikacjach Pan Zbigniew Kościów. Materiałem wyjściowym dla kompozytora były nagrania oraz zapisy nutowe i rękopiśmienne zebrane, między innymi, w Obornikach Śląskich przez opolskich muzykologów w latach 60.
2. Utwór jest próbą syntetycznego ujęcia tego stylu muzyki Ormian polskich, który kształtował się w latach 1690–1992, kiedy zlatynizowana liturgia w zasadzie zamarła – podsumował Zbigniew Kościów w wywiadzie dla wrocławskiej rozgłośni telewizyjnej.


Romana Obrocka


Fragment (film) koncertu w Katedrze. Kontakt dla zainteresowanych płyta DVD z zarejestrowanym koncertem oraz pięciojęzyczną publikacją obrocka@oborniki-slaskie.pl

Serwis prasowy nr 144
5 - 30 września 2008