Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

30 września 2008

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do wzięcia udziału
w dolnośląskim konkursie o tytuł „Niezwykłej Polki” 2008 w ramach AKCJI AKACJA


Już po raz trzeci Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkich Dolnoślązaków do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest szukanie i nagradzanie pełnych inwencji kobiet, zmieniających swoje otoczenie, okolicę i świat na lepszy. Pragniemy pokazać jak wiele kobiet robi naprawdę wyjątkowe rzeczy.
„Niezwykłymi Polkami” są kobiety, które działają społecznie, są liderkami w swoim środowisku, promują otwartość i tolerancję, realizują innowacyjne projekty, inspirują i angażują do działania innych. Kandydatki do tytułu „Niezwykłej Polki” nie muszą funkcjonować w sformalizowanej organizacji, czy działać jedynie na rzecz kobiet. Mogą być kobietami w każdym wieku. Pod uwagę będzie brana ich bieżąca działalność oraz przedsięwzięcia zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat.

Nagrodą w konkursie jest drzewko akacji, które zostanie posadzone przez laureatkę konkursu. Już dwie akacje z lat ubiegłych rosną w Parku Słowackiego i przypominają o „Niezwykłych Kobietach” i ich pracy na rzecz społeczności lokalnych.
Nominacje może nadsyłać każdy, zarówno organizacje jak i osoby indywidualne. Aby zgłosić swoją kandydatkę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny również na www.dfop.org.pl), a następnie przesłać:
• mailowo na adres: anna.bogucka@dfop.org.pl lub dfop@dfop.org.pl,
• lub faksem pod numer (071) 793 23 24, (071) 796 30 00
• lub zwykłym listem na adres Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych,
pl. Jana Pawła II 1, I piętro, pok. 116 c, 50-136 Wrocław. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (071) 793 23 24
Termin nadsyłania zgłoszeń – do 15 października 2008 r.
Patronat Honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Patronat medialny nad konkursem objął portal www.dolnyslask.ngo.pl administrowany przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Partnerem konkursu jest Fundacja „Partners” Polska.


KONTAKT:
Dolnośląska Federacji Organizacji Pozarządowych
Anna Bogucka – koordynator konkursu: 071 793 23 24, kom: 605 044 777
Organizator konkursu: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała 18 maja 2004 roku we Wrocławiu. Zrzesza 92 organizacje z terenu całego Województwa Dolnośląskiego. Ich cele to kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów organizacji, wzmacnianie porozumień branżowych i regionalnych jak również opiniowanie prawodawstwa.
Biuro Federacji mieści się we Wrocławiu przy pl. Jana Pawła II 1, I piętro, pok. 116c
tel. / fax (071) 793 23 24

 

Serwis prasowy nr 144
5 - 30 września 2008