Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

2 września 2009

            

 

Zwiększ swoją konkurencyjność, zdobądź certyfikat ekologiczny!

      Zwiększ swoją konkurencyjność, zdobądź certyfikat ekologiczny!
W styczniu br. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska rozpoczęła realizację projektu pt. „Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways”. W ramach dwuletniego przedsięwzięcia (I.2009 – III.2011) aż 450 podmiotów - w tym firmy, szkoły, urzędy i organizacje pozarządowe – może otrzymać certyfikat ekologiczny. Beneficjenci projektu mogą ubiegać się o przyznanie następujących certyfikatów: Czysta Turystyka (certyfikat dla hoteli, domów gościnnych, bed&breakfast, hosteli, restauracji, itp.), Zielone Biuro (certyfikat dla biur, urzędów, organizacji, firm produkcyjnych posiadających rozbudowane zaplecze biurowe), Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej i Zielona Flaga (certyfikat dla szkół), Przyjazny Rowerom (certyfikat dla obiektów turystycznych oraz firm i instytucji promujących zrównoważony transport). Udział w projekcie gwarantuje nie tylko ograniczenie oddziaływania na środowisko, lecz także obniżenie kosztów działalności oraz jest szansą na zwiększenie konkurencyjności i wyróżnienie na rynku. Nie wahaj się – przystąp już teraz!
Zainteresowana/y?
Jak uzyskać interesujący Cię Certyfikat krok po kroku?
• skontaktuj się z koordynatorem jednego z trzech programów FPŚ: Czysty Biznes, Szkoły dla Ekorozwoju, Greenways (www.epce.org.pl),
• podpisz deklarację przystąpienia do projektu i prześlij ją do Sekretariatu wybranego Certyfikatu,
• poddaj się audytowi wstępnemu przeprowadzonemu przez specjalistów Fundacji Partnerstwo dla Środowiska (FPŚ),
• przy pomocy specjalistów FPŚ zrealizuj program naprawczy i przygotuj się do audytu certyfikującego przy pomocy specjalistów FPŚ (nie dotyczy certyfikatów LCAE i Zielonej Flagi, w ramach którego szkoły przeprowadzają samodzielnie audyt podsumowujący),
• skorzystaj z usług doradczych (audytów i konsultacji eksperckich), informacyjnych (usługi Centrum Informacji Ekologicznej: infolinii, serwisu branżowego, serwisu Biznes i Ekologia) i szkoleniowego (seminaria, konferencje, szkolenia, warsztaty, etc.),
• regularnie (raz w miesiącu) uzupełniaj dane w Kalkulatorze CO2.(dla firm: http://www.eko-spec.pl/ i dla szkół: http://wizytowkikalkulatory.ekoszkola.pl/calc/),
• po spełnieniu kryteriów Certyfikatu złóż wniosek (kontakt poprzez e-mail) o przeprowadzenie audytu certyfikującego (nie dotyczy certyfikatów LCAE i Zielonej Flagi - szkoły składają wniosek o przyznanie Certyfikatu), który zostanie przeprowadzony przez audytora środowiskowego FPŚ i na tej podstawie przygotowany zostanie raport, który z kolei zostanie przedłożony FPŚ i Kapitule Certyfikatu,
• FPŚ wspólnie z Kapitułą po zapoznaniu się z raportem/wnioskiem decydują o przyznaniu Certyfikatu,
• o ostatecznej decyzji zostaniesz powiadomiona/y przez Sekretariat Certyfikatu.
Certyfikaty nadawane są w postaci Dyplomów i Tablic. Certyfikaty dodatkowo będą wręczane uroczyście podczas Dorocznego Spotkania Klubów Czystego Biznesu, Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju lub podczas innego uroczystego spotkania.
Korzyści dla organizacji związane z posiadaniem Certyfikatu:
• organizacje/ instytucje mogą się szczycić tytułami liderów działań ekologicznych w Polsce i w ramach międzynarodowych sieci certyfikowanych obiektów,
• organizacje/instytucje certyfikowane nie tylko chronią środowisko m.in. ograniczając emisję CO2, lecz także w sposób znaczący obniżają koszty swoich działań,
• organizacje, które otrzymają Certyfikat mogą posługiwać się we wszystkich swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych jego logiem - wyróżniającą je pośród konkurencji,
• każda organizacja, która pomyślnie przejdzie proces certyfikacji otrzymuje Dyplom i Tablicę,
• informacje o certyfikowanych organizacjach są przekazywane mediom, władzom regionalnym i lokalnym,
• każda organizacja legitymująca się certyfikatem ekologicznym jest promowana w ramach programów prowadzonych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w Polsce i na świecie, w tym na portalach internetowych programów i niniejszego projektu.
Dodatkową korzyścią dla certyfikowanych w ramach projektu organizacji jest możliwość przystąpienia do konkursu dotacyjnego, w wyniku którego zostanie wyłonionych 6 Ośrodków Edukacji Ekologicznej , które otrzymają 5000 Euro na przygotowanie się do pełnienia roli żywych przykładów zrównoważonego rozwoju, świadczących usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz firm, organizacji, osób indywidualnych oraz turystów pragnących ograniczyć swój wpływ środowiskowy.
Celem projektu „Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach – Greenways” jest wykorzystanie infrastruktury Greenways (szlaków dziedzictwa przyrodniczo–kulturowego przeznaczonych dla użytkowników niezmotoryzowanych) do:
• edukacji ekologicznej dla zrównoważonego stylu życia,
• ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO2) poprzez propagowanie niezmotoryzowanych form transportu.
W aspekcie długoterminowym:
• Greenways stanowić będą przykład zrównoważonego rozwoju (popularyzacja zrównoważonego stylu życia),
• Greenways staną się elementem systemu równoważenia emisji CO2.
Na realizację dwuletniego projektu „Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach – Greenways”.Fundacja Partnerstwo dla Środowiska otrzymała wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Więcej informacji na: www.epce.org.pl

„Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach – Greenways” 2009 - 2011
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Kryteria certyfikatu Czysty Biznes
Kryteria certyfikatu Zielone Biuro
Procedura certyfikatu Przyjazny Rowerom
Regulamin certyfikatu Czysty Biznes
Regulamin certyfikatu Zielone Biuro
Regulamin certyfikatu Przyjazny Rowerom
Serwis prasowy nr 156
 Wrzesień 2009