Strona główna   Gmina   Rada Miejska   Urząd Miejski   Gminne Jednostki Organizacyjne

Geografia   Historia miasta   Kultura i sztuka   Turystyka i rekreacja   Oferta inwestycyjna   Teleadresy
 

22 września 2009

            

 

Podsumowanie

         W ubiegłym roku wraz z radnym obornickiej Rady Miejskiej Maciejem Tobiczykiem postanowiliśmy zorganizować w Obornikach Śląskich akcje cyklicznej zbiórki krwi. Nawiązano współpracę z REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM.PROFESORA TADEUSZA DROBISZA we Wrocławiu. W pomoc w zorganizowaniu akcji włączyło się wiele osób. Trudno jednak nie wymienić osoby bez pomocy której pewnie niewiele by się udało tj. Pana Krzysztofa Durkalca.
Pierwsza akcja krwiodawcza pod hasłem Oddając krew ratujesz życie!!! odbyła sie w dniu 31 października 2008 w Obornickim Ośrodku Kultury. Honorowy patronat nad akcją objęła Pani Poseł Honorowy Obywatel Obornik Śląskich Aleksandra Natalli-Świat. Mimo naszych początkowych obaw co do skuteczności takich akcji, zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni rozmiarem hojności oborniczan. W akcji wzięło udział 56 osób, krew oddało 49 osób, zebrano 22 litry krwi. W trakcie akcji przy kawie i ciastkach można było porozmawiać „nie tylko o polityce” z p. Poseł Aleksandrą Natalli –Świat.
      Druga akcja krwiodawcza odbyła się 24 marca 2009 roku również w Obornickim Ośrodku Kultury. Akcje wsparło LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA HOLTEIA w Obornikach Śląskich. W akcji wzięło udział 63 osób, krew oddało 54 osoby, zebrano 24,3 litry krwi.
Po zakończeniu akcji krwiodawczej dla młodzieży z Liceum im. Holteia / i nie tylko/ odbył się mini 30 minutowy koncert zespołu rockowego Kefir Band. Następnie młodzież maturalna wzięła udział w spotkaniu z Aleksandrą Natalii Świat. Miałem zaszczyt prowadzić to spotkanie. Pomimo wielu trudnych pytań dotyczących zarówno przyszłości młodzieży czy dotykającego nas kryzysu gospodarczego, spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze.
     Powyższą akcje wspierała największa obornicka firma Technisat Digital.
     Następna akcja krwiodawcza odbyła się 09 września 2009 roku w Obornickim Ośrodku Kultury. W akcji wzięło udział 74 osób, krew oddało 63 osoby, zebrano 28,35 litra krwi.
     W trzech akcjach krwiodawczych wzięło udział 193 osoby, krew oddało 166 osób, zebrano 74,7 litrów krwi.
Pozytywnym wynikiem zorganizowanych akcji krwiodawczych zaskoczone było także Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które na nasze ręce wysłało podziękowania / w załączniki nr 1 i 2/. Naszą rolą było przede wszystkim organizowanie akcji – chociaż również oddawaliśmy krew, jednak WIELKIE PODZIEKOWANIA ZA WSPARCIE AKCJI NALEŻĄ SIĘ WSZYSTKIM KTÓRZY WZIĘLI W NIEJ UDZIAŁ.
Następną akcje krwiodawczą planujemy przeprowadzić przed Świętami Bożego Narodzenia. Chcemy krwiodawstwo połączyć z świąteczną niespodzianką.
Wszystkich chętnych już dzisiaj zapraszamy. To nie boli, a może pomóc.
Z trzech wymienionych akcji wykonano bogatą dokumentacje fotograficzną której cześć prezentujemy.
Szczególne podziękowania dla Pani Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury Haliny Muszak.
Tomasz Sokołowski

 
Serwis prasowy nr 156
 Wrzesień 2009